Bibliografia publikacji nt. 'Bezwymiaru iluzji' i dialogów:

Olek Jerzy, fotografie, katalog „Nowe przestrzenie fotografii”, 10.1991
Olek Jerzy, „Jak jest fotografia”, Galeria Sztuki KOK, Kłodzko, 12.1992
Komorowski Piotr, „Bezwymiar iluzji”, Exit, 1-3.1993, nr 1
Olek Jerzy, „Przywoływanie nie-obecnego”, Exit, 1-3.1993, nr 1
Olek Jerzy, fotografia, Výtvarný Život, wiosna 1993, nr 1
Olek Jerzy, „I-fotografi”/”Within-photography”, Katalog, 3.1993, nr 3
FIA, „Inter media”, Flensborg Avis, 19.03.1993, nr 66
-, „Museet for Fotokunst, Skjulte Dimensioner, Polsk Samtidsfotografi”, Medlemsavisen, 4.1993, nr 4
snow., „Skjulte dimensioner”, Vill byerne, 23.06.1993
Sztabiński Grzegorz, wstęp do katalogu Wratislavii Cantans, 9.1993
Olek Jerzy, fotografie, katalog „Nie-obecność w naturze” III Fotokonferencji Wschód-Zachód „Europejska Wymiana”, Wrocław, 3-12.09.1993
Sandbye Mette, „Środek przekazu sam jest przekazem”, Exit, 10-12.1993, nr 4
Koczewski Waldemar, „Co jest prawdą, co iluzją?”, Gazeta Robotnicza, 21.10.1993, nr 222
Rojkowska Anna, „Relatywizm iluzji”, Panda, 28.10.-3.11.1993, nr 43
Olek Jerzy, Dłubak Zbigniew, Michnik Bogusław, wystawa „By itself”, program Miesiąca Fotografii, fotografia, Bratysława, 11.1993
Śmigielski Wiesław, „Galeria Foto-Medium-Art”, Foto, 1993, nr 12
Opalski Józef, „Wrocław zaśpiewał po raz XXVIII”, Odra, 1.1994
Śnieciński Marek, „Odsłanianie ukrytych wymiarów”, Odra, 1.1994
Komorowski Piotr, „Bezmedznost iluzji”, Výtvarný Život, 1994, nr 2-3
Śnieciński Marek, „Pasce priestoru”, Výtvarný Život, 1994, nr 2-3
Berdyszak Jan, wstęp do katalogu, Galeria Polony, Poznań, 10.1994
Wojnecki Stefan, „Pomiędzy elementaryzmem a iluzją”, wstęp do katalogu, Galeria Polony, Poznań, 10.1994
Różewicz Tadeusz, „Wymiar iluzji”, Legnicki Informator Kulturalny, 12.1994
(K.Sz.), „667 płaskich śladów spełnienia”, Nowy Nurt, 25.12.1994, nr 18
Dłubak Zbigniew, wstęp do katalogu „Bezwymiar iluzji”, Wrocław 1995
Morawski Stefan, „O najnowszej wystawie Jerzego Olka”, wstęp do katalogu „Bezwymiar iluzji”, Wrocław 1995
Różewicz Tadeusz, „Wymiar iluzji”, wstęp do katalogu „Bezwymiar iluzji”, Wrocław 1995
Olek Jerzy, „Przywoływanie nie-obecnego”, katalog „Bezwymiar iluzji”, Wrocław 1995
Rajkowski M., -, katalog „Wratislavia Cantans '95, Muzyka i Sztuki Piękne”, Wrocław 1995
Morawski Stefan, „Bezwymiar iluzji”, Legnicki Informator Kulturalny, 1.1995
Różewicz Tadeusz, „Wymiar iluzji”, Exit, 1-3.1995, nr 1
Olek Jerzy, „Przywoływanie nie-obecnego”, Legnicki Informator Kulturalny, 2.1995
Szaper-Stiller B., „Bezwymiar iluzji”, Gazeta Robotnicza - Gazeta Ziemi Legnickiej, 13.02.1995
Kaczorowska Katarzyna, „Iluzja istnienia”, Gazeta Robotnicza, 18-19.03.1995, nr 55
Kaszewski Cezary, „Tajemnicza przestrzeń”, Słowo Polskie, 23.03.1995, nr 70
-, „Jerzego Olka bezwymiar iluzji”, Wrocławski Informator Kulturalny, 5.1995
-, „Realites illusoires”, L’Extraordinaire, lato 1995, nr 29
-, „Złudzenia w marzeniach”, Słowo Polskie, 7.06.1995, nr 131
Wojnecki Stefan, wstęp do katalogu „Fabrique d'histoire”, Biennale Sarema, 7.1995
Linnap Peeter, wstęp do katalogu „Fabrique d'histoire”, Biennale Sarema, 7.1995
(kak), „Styczność idei”, Gazeta Robotnicza, 7.09.1995, nr 173
Olek Jerzy, fotografie, katalog „Na styku”, 9.1995
(kak), „Sukces polskiej fotografii”, Gazeta Robotnicza, 21.09.1995, nr 183
Geringer d’Oedenberg Lidia, „Twórczość staje się dziełem wspólnym”, Wiadomości Kulturalne, 15.10.1995, nr 42
Kępińska Alicja, „Siła nieobecnej realności”, wstęp do katalogu „Krąg fotografii”, BWA Poznań, 11.1995
Moucha Josef, „Foto-Medium-Art”, Ateliér, 30.11.1995, nr 24
-, „Bank Zachodni mecenasem”, Lokata, 12.1995
Kaczorowska Katarzyna, „Ostre widzenie fotografii”, magazyn tygodniowy Gazety Robotniczej, 15.12.1995, nr 50
Olek Jerzy, „Dimensionlesseness of illusion”, katalog „Videojournal Barla”, Słowacja, 1996
Śnieciński Marek, „Pułapki przestrzeni”, Gazeta Malarzy i Poetów, 1996, nr 1
Olek Jerzy, „Nie obowiązujący przymus obrazowania”, Wiadomości Kulturalne, 14.01.1996, nr 2
Kępińska Alicja, wstęp do katalogu, Czarny Salon BWA, Lublin, 2.1996
(tam), „W BWA wysyp imprez”, Kurier Lubelski, 23.02.1996, nr 46
HAP, „Kubikowe ułudy”, Gazeta Wyborcza - Gazeta w Lublinie, 26.02.1996, nr 48
Savary Joël, „De Pologne; dans et par la photo...”, wstęp do katalogu „De Pologne, Photographie comme enregistrement de pensées”, Perigueux, 3.1996
Olek Jerzy, „Photographie élémentaire”, wstęp do katalogu „De Pologne, Photographie comme enregistrement de pensées”, Perigueux, 3.1996
Rojkowska Anna, „Sustrieczy na styku”, Mastactwa, 1996, nr 2
Kaszewski Cezary, „Sztuka albumu”, Słowo Polskie, 2-3.03.1996, nr 53
Komorowski Piotr, „Przestrzeń intymna”, Foto-Zeszyty, wiosna 1996, nr 2
Olek Jerzy, „Bezwymiar iluzji”, Dykcja, wiosna 1996, nr 2
Fostowicz-Zahorski Michał, „Widzenie iluzji”, Dykcja, wiosna 1996, nr 2
Moucha Josef, „Krok za krokiem”, Dykcja, wiosna 1996, nr 2
Wójcik Igor, „O Jerzym Olku i Bezwymiarze iluzji”, Poglądy otwarte, wiosna 1996
(Woj), „Bezwymiar iluzji”, Wieczór Wrocławia, 19-21.04.1996, nr 78
Jabłoński Stanisław, „Niezwykła galeria”, Wieczór Wrocławia, 7.05.1996, nr 87.
Kwas Adam, „Widzieć kamienie”, Ziemia Kłodzka, 6.1996, nr 73
Dąbkowska-Zydroń Jolanta, „Fotografia w kontekście innej rzeczywistości”, Foto-Zeszyty, lato 1996, nr 3
Wojnecki Stefan, „Przemiany polskiej fotografii w latach 90-ych”, Foto-Zeszyty, jesień-zima 1996, nr 4
Rojkowska Anna, „Spotkania na styku”, Foto-Zeszyty, jesień-zima 1996, nr 4
Olek Jerzy, „Recalling the Non-Present”, wstęp do katalogu „Puzzle”, Fotogalerie, Wiedeń, 11.1996
Aigner Claudia, „Massaker oder Bier gefällig?”, Wiener Zeitung, 16.11.1996, nr 265
Łubowicz Elżbieta, „W labiryncie mylnych przestrzeni czyli obraz Prawdy i prawda Obrazu”, wstęp do katalogu, Galeria „Akademia”, Wilno, 1.1997
Lukys Alvydas, „Subiektywna prawda fotografii Jerzego Olka”, wstęp do katalogu, Galeria „Akademia”, Wilno, 1.1997
JAST, „Wiedeńskie puzzle w Wilnie”, Wieczór Wrocławia, 17.01.1997, nr 12
Kaszewski Cezary, „Bezmiar obrazowania”, Słowo Polskie, 22.01.1997, nr 18
-, „Jerzy Oleko vizualines strukturos”, 7 Dienos meno, 24.01.1997, nr 4
H. J., „Bezwymiar iluzji”, Kurier Wileński, 28.01.1997, nr 18
Sawa-Borysławski Tadeusz, „Bezwymiar iluzji”, Architektura i Biznes, 2.1997
Nitka Witold, „Próba mierzenia bezwymiaru”, wstęp do katalogu, Galeria Sztuki KOK, Kłodzko, 2.1997
Olek Jerzy, „stawiasz kreskę...”, wstęp do katalogu, Galeria Sztuki KOK, Kłodzko, 2.1997
Olek Jerzy, „fałsz i prawda...”, wstęp do katalogu, Galeria Sztuki KOK, Kłodzko, 2.1997
Jabłoński Stanisław, „Wiedeńskie puzzle”, Foto-Kurier, 2.1997
-, „Bemate iliuzija”, Literatura a Menas, 1.02.1997, nr 5
Sereikiškio Jono, „Meno iliuzija”, Veidas, 1-7.02.1997, nr 5
Mikšjoniené Ruta, „Šiuolaikines fotografijos metaforu ir iliuziju strukturos”, Muzu Malunas (Lietuvos rytas), 4.02.1997, nr 10 (28)
Žalneravičiute Sonata, „Ženklai, erdve ir iliuzijos”, 7 Dienos meno, 7.02.1997, nr 6
-, „Wałbrzyskie”, Słowo Polskie, 12.02.1997, nr 36
(bień), „Bezwymiar obrazowania”, magazyn tygodniowy Gazety Robotniczej - Wałbrzych, 14.02.1997, nr 7
Różewiczius Tadeuszas, „Apie Bematę Iliuziją”, Literatura a Menas, 15.02.1997, nr 7
R. M., Olek Jerzy, „Bezwymiar iluzji”, Znad Willi, 15-28.02.1997, nr 4
Bieńkowski Boguław, „Od mistrzów gitary do Dni Kultury Nachodu”, Gazeta Wrocławska, 18.02.1997, nr 34
Olek Jerzy, „Wileńskie akademie”, Gazeta Wrocławska, 24.02.1997, nr 38
Czocher Tadeusz, „Bezwymiar iluzji”, Wałbrzyski Informator Kulturalny, 3.1997
-, „Jerzy Olek”, Co jest grane?, 3.1997
Olek Jerzy, „W wileńskiej akademii”, Foto-Zeszyty, wiosna 1997, nr 1
Gebhard Zofia, „Tropienie i obrazowanie iluzji”, wstęp do katalogu, Galeria Arsenał, Białystok, 5.1997
Szymański Witold, „Przekształcanie światów”, wstęp do katalogu, Galeria Arsenał, Białystok, 5.1997
-, „Bezwymiar iluzji, Jerzy Olek”, program „XII Dni Sztuki Współczesnej”, Białystok, 5.1997
Sawa-Borysławski Tadeusz, „Kadrowanie przestrzeni”, Wiadomości Kulturalne, 11.05.1997, nr 19
(Jer), „Będzie plastycznie”, Kurier Podlaski, 16.05.1997, nr 94
(moż), „Festiwal tańca, mody i nie tylko”, Kurier Poranny, 16.05.1997, nr 133
(olp, Jer), „Nie jest tak, jak wam się wydaje”, Kurier Poranny, 19.05.1997, 115
Koziara Andrzej, „Fotografia fotografii”, Kurier Podlaski, 28.05.-1.06.1997, nr 102
Sztabiński Grzegorz, „Dekonstrukcja iluzji”, wstęp do katalogu, Galeria Bałucka, Łódź 6.1997
Waniek Henryk, „Miara prawdy”, Sycyna, 22.06.1997, nr 12
Gebhard Zofia, „Tropienie iluzji”, Przekrój, 6.07.1997, nr 27
Viallon Raymond, „De Pologne: Illusions ou Réalités...?”, Images, 1997, nr 37
–, „Mille et une photographies...”, Info Reves, 9.1997, nr 22
de Breyne Jean, „La déclinaison du toujours déja la”, wstęp do katalogu „Dimensionlessness of Illusion”, Lyon, 9.1997
Olek Jerzy, un fragment de „Recalling the Non-Present”, wstęp do katalogu „Dimensionlessness of illusion”, Lyon, 9.1997
Olek Jerzy, un fragment du dialoque „Avec soi”, wstęp do katalogu „Dimensionlessness of illusion”, Lyon, 9.1997
Gebhard Zofia, „Linia podziału, linia porozumienia”, Wratislavia Cantans '97, katalog 32 Międzynarodowego Festiwalu Muzyka i Sztuki Piękne, Wrocław, 9.1997
Sztabiński Grzegorz, „Gry iluzji”, Kalejdoskop, Łódzki Informator Kulturalny i Turystyczny, 9.1997, nr 9
Olek Jerzy, „Ze sobą”, Foto-Zeszyty, jesień/zima 1997/8, nr 3/4
Sztabiński Grzegorz, „Dekonstrukcja iluzji”, Kartki, 1997, nr 3/16
Olek Jerzy, „Przywoływanie nie-obecnego”, Kwartalnik Artystyczny, 1997, nr 4/16
Różewicz Tadeusz, „Wymiar iluzji”, Kwartalnik Artystyczny, 1997, nr 4/16
Olek Jerzy, „Ni przed, ni po”, w: „Fotografia: realność medium”, ASP, Poznań, 1998
Olek Jerzy, „Bezwymiar iluzji”, Gazeta Malarzy i Poetów, 1998, nr 1/23
Olek Jerzy, „Recalling the Non-Present”, katalog „Bezmiar widzenia” Akiry Komoto i Jerzego Olka, Galeria 16, Kyoto, 1.1998
(H), - , The Kochi Shimbun, 19.01.1998
Yamanaka Hideyuki, - , The Kyoto Shimbun, 24.01.1998
-, „Bezwymiar iluzji, Omagie - Jerzy Olek”, Co jest grane?, 2.1998
-, „Omagie”, katalog „Omagie” Witolda Liszkowskiego i Jerzego Olka, Festiwal „Musica polonica nova”, Wrocław 02.1998
Jäger Gottfried, „Jerzy Olek: fotografia elementarna”, katalog „Omagie” Witolda Liszkowskiego i Jerzego Olka, Festiwal „Musica polonica nova”, Wrocław 02.1998
Czerner Olgierd, „Iluzja a perspektywa”, katalog wystawy J. Olka „Bezwymiar iluzji”, Muzeum Architektury, Wrocław, 02.1998
Jurkiewicz Zdzisław, „Olek i fotografia”, katalog wystawy J. Olka „Bezwymiar iluzji”, Muzeum Architektury, Wrocław, 02.1998
Michałowska Marianna, „Ślad i różnica”, katalog wystawy J. Olka „Bezwymiar iluzji”, Muzeum Architektury, Wrocław, 02.1998
Misselbeck Reinhold, „Widzenie i wiedza”, katalog wystawy J. Olka „Bezwymiar iluzji”, Muzeum Architektury, Wrocław, 02.1998
Olek Jerzy, „Nie-neo i nie-post”, katalog wystawy J. Olka „Bezwymiar iluzji”, Muzeum Architektury, Wrocław, 02.1998
(p), „Iluzje Olka”, Wieczór Wrocławia, 19.02.1998, nr 35
Kucharski Krzysztof, „Bezwymiar iluzji Jerzego Olka”, Gazeta Robotnicza, 19.02.1998, nr 42
map, „Bezwymiar Jerzego Olka”, Słowo Polskie, 20.02.1998, nr 43
Han Ewa, „Dialog modyfikowany”, Słowo Polskie, 21-22.02.1998, nr 44
Woźny Juliusz, „Podróż do wnętrza sześcianu”, Wieczór Wrocławia, 23.02.1998, nr 37
Olek Jerzy, „W poszukiwaniu odmienności”, Foto-Zeszyty, wiosna 1998, nr 1(32)
AS, „Gubienie kształtu”, Gazeta Wyborcza, weekend od a do z, 6.03.1998, nr 55/10
Kucharski Oglądacz, „«Omagie» w Filharmonii”, Gazeta Robotnicza, 12.03.1998, nr 60
Jarecka Dorota, „Uciec od świata”, Gazeta Wyborcza, 28.04.1998, nr 99
Komorowski Piotr, wstęp do katalogu „Bez/kształt złudzeń” Jerzego Olka i Magdaleny Poprawskiej, niegaleria Stodoła, Stary Gierałtów 86, 6.1998
Olek Jerzy, „kwadratowość do kwadratu...”, katalog „Bez/kształt złudzeń” Jerzego Olka i Magdaleny Poprawskiej, niegaleria Stodoła, Stary Gierałtów 86, 6.1998
Niemczyk Ernest, „Bogactwo pozornej nicości czy nicość pozornego bogactwa”, wstęp do katalogu, BWA, Zielona Góra, 9-10.1998
Miodek Jan, „W zgodzie z paradygmatem współczesnej nauki”, wstęp do katalogu, BWA, Zielona Góra, 9-10.1998
Wołyński Piotr, „Granice realności”, wstęp do katalogu, BWA, Zielona Góra, 9-10.1998
Haczek Zdzisław, „Obrabianie figury”, Gazeta Lubuska, 21.09.1998, nr 221
Olek Jerzy, „Nie-neo i nie-post”, Zielonogórski Informator Kulturalny, 1998, nr 10
Schaschl Sabine, „Rzeczywistość i fikcja - dwa bieguny w dziele Jerzego Olka”, wstęp do katalogu, Galerie „BONAR” i „Pod Arkadami”, Łomża, 10.1998
Sawa-Borysławski Tadeusz, „Kadrowanie przestrzeni”, wstęp do katalogu, Galerie „BONAR” i „Pod Arkadami”, Łomża, 10.1998
Jędras Jacek, ***, wstęp do katalogu, Galerie „BONAR” i „Pod Arkadami”, Łomża, 10.1998
John Andrzej, „Bez tytułu”, wstęp do katalogu, Galerie „BONAR” i „Pod Arkadami”, Łomża, 10.1998
Kurowicki Jan, „Bezwymiar iluzji”, wstęp do katalogu, Galerie „BONAR” i „Pod Arkadami”, Łomża, 10.1998
Jabłoński Stanisław, „Jerzy Olek, renesansowy omnibus”, Foto-Kurier, 1998, nr 10
(DAM), „Bezwymiar iluzji”, Kurier Poranny, 29.10.1998, nr 254
Kurowicki Jan, „Sztuka jako bezwymiar iluzji”, Lubuski Informator Kulturalny, 11.1998, nr 11
Fostowicz Michał, „Lekcja ciszy i przestrzeni”, katalog „Niewymierność ciszy i przestrzeni” Bogusława Michnika i Jerzego Olka, Ośrodek Grotowskiego, Wrocˆaw, 11.1998
Zawada Andrzej, „Niewypowiedziana jedność ciszy i przestrzeni”, katalog „Niewymierność ciszy i przestrzeni” Bogusława Michnika i Jerzego Olka, Ośrodek Grotowskiego, Wrocław, 11.1998
-, „Niewymierność ciszy i przestrzeni”, Środek. Magazyn Bywalców, 11.1998, nr 8
(DAM), „Łomża pierwsza po Japonii”, Kurier Poranny, 2.11.1998, nr 257
(nom), „Pędzlem świetlnym czarowane”, Gazeta Współczesna, 4.11.1998, nr 215
Kaszewski Cezary, „Piękno spokojnej ciszy”, Słowo Polskie, 7-8.11.1998, nr 262
(dam), „Łomża tuż po Japonii”, Prosto, 8.11.1998, nr 34
(woj), „Wystawa, której nie było”, Wieczór Wrocławia, 9.11.1998, nr 219
Mystkowska Danuta, „Mój bezwymiar”, Kurier Poranny. Magazyn, 13.11.1998, nr 266
Domagalski Artur, „Multimontaże Wiesława Śmigielskiego”, Foto, 1.1999
R.V., „Toulon”, Info-Reves, 1.1999, nr 31
(kad), „Dialog fotografii”, Panorama Oleśnicka, 30.03.-5.04.1999, nr 13
Niemczyk Ernest, „Multimontaże – próba przekraczania granic”, katalog „Multimontaże” Jerzego Olka i Wiesława Śmigielskiego, Galeria Miejskiej Biblioteki Publicznej, Oleśnica, 4.1999
Szymański Witold, „Dwa bieguny”, katalog „Multimontaże” Jerzego Olka i Wiesława Śmigielskiego, Galeria Miejskiej Biblioteki Publicznej, Oleśnica, 4.1999
Olek Jerzy, „Umożliwianie niemożliwemu”, przewód pierwszego stopnia, ASP Poznań, 4.1999
–, „Olek i Śmigielski w Oleśnicy”, Gazeta Wrocławska, 1.04.1999, nr 77
Kaszewski Cezary, „Sztuka na parkiecie”, Słowo Polskie, 13.04.1999, nr 86
(kad), „Fotografie zmontowane”, Panorama Oleśnicka, 13-19.04.1999, nr 15
(kaw), „Fotografia nietypowa”, Oleśniczanin, 16-22.04.1999, nr 15
Kościelak Elżbieta, „Harmonia chaosu”, katalog „Bezwymiaru iluzji”, Galeria „Aneks”, Opole, 6.1999
Kurowicki Jan, „Sztuka jako bezwymiar iluzji”, katalog „Bezwymiaru iluzji”, Galeria „Aneks”, Opole, 6.1999
Olek Jerzy, „kwadratowanie kwadratu...”, katalog „Bezwymiaru iluzji”, Galeria „Aneks”, Opole, 6.1999
–, „Oblężenie twierdzy”, Środek, 6.1999, nr 6
LAS, „Jerzy Olek”, Gazeta Wyborcza – Gazeta w Opolu, 10.06.1999, nr 133
LAS, „Bezwymiar iluzji”, Gazeta Wyborcza – Gazeta w Opolu, 11.06.1999, nr 134
Kaszewski Cezary, „W Polsce i Japonii „Jutro jest dziś””, Słowo Polskie, 19-20.06.1999, nr 141
Kurowicki Jan, „Dwuznaczność sztuki jako fotografii”, „Impresyjność widokówkowa”, w: „Fotografia jako zjawisko estetyczne”, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 1999
Olek Jerzy, „idę w umowność...”, „Chrono bezwymiaru, czyli próba rozszerzenia przestrzennego”, katalog nieistniejącej wystawy z serii „Bezwymiaru iluzji”, 7.1999
Kozakowski Witold, „Dziś w Kłodzku – jutro w Japonii”, Słowo Polskie, 31.07.-1.08.1999, nr 177
Rumiancew Daniel, „Fotografia poza tradycyjnym obrazem. Rozważania na marginesie wydarzeń gierałtowskiej nocy artystycznej”, Dykcja, 1999, nr 11-12
Olek Jerzy, „Nieodparty urok jałowości”, Dykcja, 1999, nr 11-12
Kurowicki Jan, „Bezwymiar iluzji”, Dykcja, 1999, nr 11-12
Kucharski Krzysztof, „Jutro jest dziś”, Gazeta Wrocławska, 14-15.08.1999, nr 189
–, „Dialog artystów”, Środek, 9.1999, nr 9
–, „Obraz na pozór – na pozór obraz”, katalog Wratislavia Cantans, 9.1999
Maluga Leszek, „Poetyka oczywistości”, katalog „Obraz na pozór, na pozór – obraz” Rafała Augustyna, Jerzego Olka i Tadeusza Sawy-Borysławskiego, Arsenał, Wrocław, 9.1999
Wróbel Monika, „Próba dematerializacji”, katalog „Obraz na pozór, na pozór – obraz” Rafała Augustyna, Jerzego Olka i Tadeusza Sawy-Borysławskiego, Arsenał, Wrocław, 9.1999
Kominek Mieczysław, „Muzyka z ogładą”, katalog „Obraz na pozór, na pozór – obraz” Rafała Augustyna, Jerzego Olka i Tadeusza Sawy-Borysławskiego, Arsenał, Wrocław, 9.1999
–, „Obraz na pozór, na pozór – obraz”, Co jest grane, 9.1999
Lewczyński Jerzy, „Druga strona iluzji”, katalog „Bezmiar widzenia” Akiry Komoto i Jerzego Olka, Galeria Sztuki i Foto-Medium-Art, Kłodzko, 9.1999
Bielecki Artur, „Przewodnik po festiwalu”, Gazeta Wyborcza – Gazeta Dolnośląska, 1.09.1999, nr 204
Kozakowski Witold, „Dialog odległych kultur”, Słowo Polskie, 8.09.1999, nr 210
Kaszewski Cezary, „Gra pozorów”, Słowo Polskie, 9.09.1999, nr 211
Saraczyńska Agata, „Pozory mylą”, Gazeta Wyborcza – Gazeta Dolnośląska, 11-12.09.1999, nr 213
Piekarska Magda, „Posłuchali, posłuchają”, Słowo Polskie, 13.09.1999, nr 214
Kozakowski Witold, „Japońskie fotografie”, Słowo Polskie, 17.09.1999, nr 218
(jaz), „Bezmiar widzenia”, Środek, 10.1999, nr 10
Wróbel Monika, „Nierzeczywista rzeczywistość fotograficzna, czyli o Jerzym Olku”, praca magisterska, Katedra Kulturoznawstwa, Uniwersytet Wrocławski, 10.1999
Urbanek Mariusz, „Odkrywanie świata”, katalog „Widzeń elementarnych” Jacka Lalaka i Jerzego Olka, Galeria „P”, Piła, 10.1999
Jabłoński Stanisław, „Demiurdzy w Krainie Płaszczaków”, katalog „Widzeń elementarnych”, Galeria „P”, Piła, 10.1999
ADG, „Trochę abstrakcji”, Gazeta Poznańska, 19.10.1999, nr 245
Saraczyńska Agata, „Zrobienie czegoś z niczego...”, Architektura i Biznes, 11.1999, nr 11
Pręgowski Stanisław, „Widzenia elementarne – kilka uwag”, Tygodnik Nowy, 23.11.1999, nr 47
Olek Jerzy, „Pomiędzy obrazem a przedmiotem”, Środek, 12.1999, nr 12
–, „Tomorrow is today”, Art Magazine Bijutsu Techo, 12.1999, vol. 51, nr 780
„Olek Jerzy”, „Kto jest kim we Wrocławiu, Informator biograficzny”, oprac. i red. Krzysztof Gluziński, Wydawnictwo Fox, Wrocław 1999
Magala Sławomir, „Bezmiar złudzenia (czyli o przebieraniu miarki)”, katalog „Bezwymiaru iluzji”, BWA, Bydgoszcz, 1.2000
Arrouye Jean, „A propos obiektów. Kilka uwag na temat statusu i funkcjonowania fotografii”, katalog „Bezwymiaru iluzji”, BWA, Bydgoszcz, 1.2000
Augustyn Rafał, „Piosenka dla Jerzego Olka”, katalog „Bezwymiaru iluzji”, BWA, Bydgoszcz, 1.2000
Olek Jerzy, „Umożliwianie niemożliwemu”, katalog „Bezwymiaru iluzji”, BWA, Bydgoszcz, 1.2000
Pręgowski Stanisław, „Widzenia elementarne – kilka uwag”, katalog „Widzeń elementarnych” Jacka Lalaka i Jerzego Olka, Galeria „Prezentacje” – Foto-Medium-Art, Zamek Wojnowice, 1.2000
Oborska Iwona, „Jacka Lalaka i Jerzego Olka podglądanie świata”, katalog „Widzeń elementarnych”, Galeria „Prezentacje” – Foto-Medium-Art., Zamek Wojnowice, 1.2000
SKA, „Sztuka to iluzja”, Gazeta Wyborcza, 28.01.2000, nr 23
Sonnenberg Ewa, „Zerwana nić Ariadny”, katalog „Bezwymiaru iluzji”, Państwowa Galeria Sztuki, Sopot, 2.2000
Olek Jerzy, „Ku niemożliwości, ku mnogości, ku nieskończoności”, katalog „Bezwymiaru iluzji”, Państwowa Galeria Sztuki, Sopot, 2.2000
(marcel), „Fotografia polska i japońska”, Dziennik Bałtycki – Codziennik, 3.02.2000, nr 28
C.K., „Zamkowe (przy)widzenia”, Słowo Polskie, 8.02.2000, nr 32
Wisłocki Sebastian, „Jutro jest dziś”, Gazeta Wyborcza – Gazeta Morska, 9.02.2000, nr 33
Wisłocki Sebastian, „Iluzja i refleksja. Fotomorgany”, Gazeta Wyborcza – Gazeta Morska, 16.02.2000, nr 39
Woźny Juliusz, „Dwóch z puszką”, Wieczór Wrocławia, 25-27.02.2000, nr 40
Urbańska Ewa, „Bezwymiar iluzji”, Bydgoski Informator Kulturalny, 3.2000
–, „Zapraszamy do Galerii Entropia”, Pryzmat, 3.2000
Lem Stanisław, „Przestrzenność...”, katalog „Komplexu symplexu” Jerzego Olka i Witolda Szymańskiego, Galeria Entropia, Wrocław, 3.2000
Krasnodębski Ryszard, „Symetria i Przypadek”, katalog „Komplexu symplexu”, Galeria Entropia, Wrocław, 3.2000
Olek Jerzy, „W czym jestem i dokąd idę?”, katalog „Komplexu symplexu”, Galeria Entropia, Wrocław, 3.2000
AS, „Komplex sympleksu”, Gazeta Wyborcza – Dolnośląska, 21.03.2000, nr 68
(KAK), „Wymiar przestrzeni”, Gazeta Wrocławska, 21.03.2000, nr 68
Zając Iwona, „Uczta dla oczu”, Vivat academia, 4.2000, nr 4
Wyszyńska Małgorzata, „Zgorszenia nie będzie”, Gazeta Wyborcza – Wielkopolska, 15-16.04.2000, nr 90
Kępińska Alicja, „Przestrzenie otwierane kamerą”, Twórczość, 5.2000
Zając Iwona, „Dziesięć odmian „nie””, Vivat academia, 5.2000, nr 5
(mk), „Komplex symplexu”, Pryzmat, 5.2000, nr 130
Moucha Josef, „Elementárni vize”, Géčko, 6.2000
Moucha Josef, „Elementárni vize”, katalog „Elementárni vize” Jacka Lalaka i Jerzego Olka, Galeria Foma, Hradec Kralove, 6.2000
Radosz Andrzej, „Doświadczanie i wyobraźnia”, katalog „Komplexu symplexu” Jerzego Olka i Witolda Szymańskiego, Galeria Sztuki KOK – Foto-Medium-Art, Kłodzko, 6.2000
Olek Jerzy, „Czy...”, katalog „Komplexu symplexu”, Galeria Sztuki KOK – Foto-Medium-Art, Kłodzko, 6.2000
Jodko Alicja, „próbując pomyśleć bezwymiar iluzji...”, katalog „Komplexu symplexu”, Galeria Sztuki KOK – Foto-Medium-Art, Kłodzko, 6.2000
Olek Jerzy, „Czy przestrzeń jest tylko trójwymiarowa?”, Środek, 6.2000
Wrazas Ilias, „Gra świata i gra w świecie, czyli periplanisis Jerzego Olka”, katalog „Bezwymiaru iluzji”, Galeria Wozownia, Toruń, 6.2000
Kozakowski Witold, „Bezwymiar Jerzego Olka”, Wiadomości Kłodzkie, 5.06.2000, nr 14
(zg), „Wystawa z komentarzem”, Euroregio Glacensis, 7.06.2000, nr 23
Kozakowski Witold, „Między wyobraźnią a doświadczeniem”, Słowo Polskie, 9.06.2000, nr 134
Kozakowski Witold, „Szukając czwartego wymiaru”, Słowo Polskie, 12.06.2000, nr 136
Kozakowski Witold, „Wymiary przestrzeni”, Wiadomości Kłodzkie, 12.06.2000, nr 15
(rw), „Nowe do oglądania”, Nowości, 15.06.2000, nr 139
(kmh), „Szklana cisza”, Ilustrowany Kurier Polski, 16-18.06.2000, nr 117
(a), „1000 słupów”, Nowości, 23.06.2000, nr 145
Sawa-Borysławski Tadeusz, „Wrocław – przestrzeń intermedialna”, Architektura, 7.2000
Lem Stanisław, „Przestrzenność..”, Środek, 7-8.2000, nr 7-8
Sawa-Borysławski Tadeusz, „Bez kompleksu...”, Środek, 7-8.2000, nr 7-8
Radosz Andrzej, „Doświadczanie i wyobraźnia”, Środek, 7-8.2000, nr 7-8
Śmigielski Wiesław, „Od fotografii „dziwnej” do „Komplexu symplexu” (osobiste wspomnienia)”, Środek, 7-8.2000, nr 7-8
Jakubowicz Michał, „Dialogi o Dialogach”, Środek, 7-8.2000, nr 7-8
Jodko Alicja, „próbując pomyśleć bezwymiar iluzji...”, Środek, 7-8.2000, nr 7-8
-, „Wozownia zaprasza”, Toruńczyk, 6.07.2000, nr 1
Schube Inka, wstęp do katalogu „Malerei mit Licht und Pixeln”, Poczdam, 9.2000
Złotorzycki Tadeusz rozmawia z Műllerem Stefanem, „Nie czuję się architektem”, katalog „Widzeń elementarnych” Jacka Lalaka i Jerzego Olka, Parking Szewska Centrum, Wrocław, 9.2000
Glensk Urszula, „Paradoks w pułapce iluzji”, katalog „Widzeń elementarnych”, Parking Szewska Centrum, Wrocław, 9.2000
Lem Stanisław, „Przestrzenność...”, katalog „Komplexu symplexu” Jerzego Olka i Witolda Szymańskiego, Galeria „Za szkłem”, Wrocław, 9.2000
Krasnodębski Ryszard, „Symetria i Przypadek”, katalog „Komplexu symplexu”, Galeria „Za szkłem”, Wrocław, 9.2000
Radosz Andrzej, „Doświadczanie i wyobraźnia”, katalog „Komplexu symplexu”, Galeria „Za szkłem”, Wrocław, 9.2000
Zamojski Wojciech, „Complex – simplex – paradoxs”, katalog „Komplexu symplexu”, Galeria „Za szkłem”, Wrocław, 9.2000
Mroczkowski Jerzy, „Próba obrony wyobraźni i intuicji”, katalog „Komplexu symplexu”, Galeria „Za szkłem”, Wrocław, 9.2000
Sawa-Borysławski Tadeusz, „Eksperyment aktywny”, katalog „Komplexu symplexu”, Galeria „Za szkłem”, Wrocław, 9.2000
Liszkowski Witold, „Milczenie przestrzeni”, katalog „Komplexu symplexu”, Galeria „Za szkłem”, Wrocław, 9.2000
Jodko Alicja, „próbując pomyśleć bezwymiar iluzji...”, katalog „Komplexu symplexu”, Galeria „Za szkłem”, Wrocław, 9.2000
Kujda Jarek i Szpak Marek W., „pasożyt/parasite/kiseiseibutsu”, katalog „Komplexu symplexu”, Galeria „Za szkłem”, Wrocław, 9.2000
Olek Jerzy, „Czy...”, katalog „Komplexu symplexu”, Galeria „Za szkłem”, Wrocław, 9.2000
Szymański Witold, „Przestrzeń zdarzeń jednoczesnych”, katalog „Komplexu symplexu”, Galeria „Za szkłem”, Wrocław, 9.2000
Kokowska Elżbieta, „Komplex symplexu”, Wałbrzyski Informator Kulturalny, 9.2000
Zoń Aleksandra, „Fotografie na dwudziestu tysiącach metrów”, biuletyn 35. Festiwalu Wratislavia Cantans, 9.2000
AS, „Wratislavia plastyczna”, Gazeta Wyborcza – Co jest grane, 1.09.2000, nr 204
AS, „Widzenia na parkingu”, Gazeta Wyborcza – Gazeta Dolnośląska, 7.09.2000, nr 209
Perzyński Marek, „Sztuka w... parkingu”, Słowo Polskie, 8.09.2000, nr 210
Kixműller Jan, „Messer in Bildern”, Potsdamer Neueste Nachrichten, 14.09.2000, nr 215
A.V., „Spielarten der Kunstfotografie”, Märkische Allgemeine, 14.09.2000, nr 215
Tremer Stefan, „Widzenia elementarne”, Halo, 21.09.2000, nr 33
Ajvaz Michal, „Elementárni Vize”, Fotoimpuls, nr 2.2000
-, „Komplex symplexu na Festiwalu Nauki”, Środek, 10.2000
Baran Ludvik i Olek Jerzy, „Fotografia w 21. wieku”, Środek, 10.2000
Łużyniecka Ewa, „Komplex symplexu”, Architectus, nr 2.2000
Olek Jerzy, „Od wizji do wizualizmu”, Pryzmat, 10.2000
Thér Josef, „Komplex symplexu jako przestrzeń”, Pryzmat, 10.2000
Jäger Gottfried, „Fotografia elementarna Jerzego Olka”, PAL, 10.2000
Woźny Juliusz, „Wbrew nawykom”, Wieczór Wrocławia, 6-8.10.2000, nr 196
Grześczak Marian, „Kiosk (39)”, Twórczość, 11.2000
Olek Jerzy, „Myśli o konstruktywności...”, Środek, 11.2000
Wisłocki Sebastian, „Po wystawie w Sopocie”, Środek, 12.2000
Sawa-Borysławski Tadeusz, „Zdarzyło się w parkingogarażu...”, Architektura i Biznes, 12.2000
Olek Jerzy, „Moja droga do bezwymiaru”, Wrocław 2001
Olek Jerzy, „Umożliwianie niemożliwemu”, Architectus, nr 1-2.2001
Unger Roman, „Ani v zimě se fotografové na Náchodsku neukládaji ke spánku”, Fotoimpuls, 1.2001
Grossmann Konrad, „Zeitgenőssische Fotografie aus Polen und Deutschland”, Neisse-Echo, 1.2001, nr 3
(red), „Malerei mit Licht und Pixeln”, Lausitzer Rundschau, 23.01.2001
Engel Christina, „Von der Reportage zum Experiment”, Lausitzer Rundschau, 25.01.2001
Kujda Jarek, Olek Jerzy, Szpak Marek i Szymański Witold, „Kondycja sześcianu”, Środek, 2.2001
–, „Spectrum inaugura una colectiva de fotógrafos”, Heraldo de Aragón, 23.02.2001
Barcos Carmen, „Intento concebir una muestra con tensión”, El Periódico de Aragón, 24.02.2001
Olek Jerzy, „W czym jestem i dokąd idę?”, Twórczość, 3.2001
Lambrecht Susanne, „Die Andere Seite von Guben”, Hermann, 3.2001
Viallon R., „édito”, Info Reves, 3.2001, nr 44
–, „Cuerpo, luz, abstracción: la fotografia que viene”, Heraldo de Aragón, 2.03.2001
–, „El laberinto de lo real”, El Periódico de Aragón, 2.03.2001
P.P.A., „Carta blanca a la Galeria Vrais Rêves”, Heraldo de Aragón, 8.03.2001
Duch Włodzisław, „Sympleksy w wielu wymiarach”, katalog „Komplexu symplexu” Jerzego Olka, Ryszarda Osady i Witolda Szymańskiego, Muzeum Piastów Śląskich, Brzeg, 4.2001
Olek Jerzy, „Czym się zajmuję”, katalog „Komplexu symplexu”, Muzeum Piastów Śląskich, Brzeg, 4.2001
Osada Ryszard, „Rozmyślania w przestrzeni”, katalog „Komplexu symplexu”, Muzeum Piastów Śląskich, Brzeg, 4.2001
Adamska-Osada Aleksandra, „Kompleks sympleksu”, katalog „Komplexu symplexu”, Muzeum Piastów Śląskich, Brzeg, 4.2001
Szymański Witold, „Poszukując odpowiedzi”, katalog „Komplexu symplexu”, Muzeum Piastów Śląskich, Brzeg, 4.2001
Sawa-Borysławski Tadeusz, „Dialogi – sztuka coraz bliżej...”, Odra, 4.2001
Kaszewski Cezary, „Fotodroga Olka”, Słowo Polskie, 6.04.2001, nr 82
(az), „Droga do bezwymiaru”, Aktivist, 13.04.2001, nr 18
LAS, „Przestrzeń woła”, Gazeta Wyborcza – Gazeta w Opolu, 27.04.2001, nr 99
JAST, „Bezwymiar Olka”, Wieczór Wrocławia, 27-29.04.2001, nr 83
RJF, „Niepodległość trójkątów”, Gazeta Wyborcza – Gazeta w Opolu, 30.04.-1.05.2001, nr 101
Olek Jerzy, „W czym jestem i dokąd idę?”, przewód drugiego stopnia, ASP Poznań, 5.2001
Misselbeck Reinhold, „Widzenie i wiedza”, Arteon, 5.2001
Nowak Piotr, „Moja droga do bezwymiaru”, Pryzmat, 5.2001
Kaszewski Cezary, „Fotodroga Olka”, Środek, 5.2001
Gronowski Łukasz, „Stocznia Gdańska miejscem sztuki”, Aktivist, 11.05.2001, nr 20
Zwiefka Agnieszka, „Pakamera na strychu”, internet Aktivist, 6.2001
MGMN, „Kłodzki labirynt”, Gazeta Wyborcza – Dolnośląska, 6.06.2001, nr 131
(az), „lAbiRynT Trzeci”, Aktivist, 8.06.2001, nr 22
SW, „Medium jako medium?”, Gazeta Wyborcza – Morska, 15.06.2001, nr 138
MGMN, „Kłodzki lAbiRynT”, Gazeta Wyborcza – Dolnośląska, 15.06.2001, nr 138
Duszyńska Magda, „Wpadłam. Jak śliwka. W Labirynt trzeci”, Przegląd Kulturalny (Gazeta Prowincjonalna Ziemi Kłodzkiej), 6.2001, nr 6
Olek Jerzy, „I znów, z całą natarczywością...”, katalog „Fotografie, Zbigniew Dłubak, Jerzy Olek”, Muzeum Architektury, Wrocław, 7.2001
Zwiefka Agnieszka, „Bezwymiar iluzji”, internet Aktivist, 7.2001
Kaszewski Cezary, „Fotodialog”, Słowo Polskie, 5.07.2001, nr 155
URR, „Wyrazić siebie w fotografii”, Gazeta Wyborcza – Morska, 12.07.2001, nr 161
Jz, „labirynt, młoda sztuka”, Środek, 7-8.2001
Zwiefka Agnieszka, „Pakamera na strychu”, internet Aktivist, 9.2001
Viallon Raymond, „2 elevado a n”, katalog „2 elevado a n, Jerzy Olek, Péter Hérendi”, Galeria Spectrum, Saragossa, 9.2001
de Breyne Jean, „La declinación de lo todavia ya está aqui”, katalog „2 elevado a n, Jerzy Olek, Péter Hérendi”, Galeria Spectrum, Saragossa, 9.2001
Olek Jerzy, „Within photography”, katalog „2 elevado a n, Jerzy Olek, Péter Hérendi”, Galeria Spectrum, Saragossa, 9.2001
Mroczkowski Jerzy, „Kompleks simpleksów”, katalog „Symplex komplexu, Jerzy Olek, Witold Szymański”, Galeria C 1, 9.2001
Kin Maurycy, „Percepcja kompleksu”, katalog „Symplex komplexu, Jerzy Olek, Witold Szymański”, Galeria C 1, 9.2001
Olek Jerzy, „Dokąd? Do początku”, katalog „Symplex komplexu, Jerzy Olek, Witold Szymański”, Galeria C 1, 9.2001
Adamska-Osada Aleksandra, „Kompleks symplexu”, katalog „Symplex komplexu, Jerzy Olek, Witold Szymański”, Galeria C 1, 9.2001
Garcia Mariano, „Fotografia y matemáticas, unidas en la sala Spectrum”, Heraldo de Aragon, 5.09.2001, nr 35.387
Saraczyńska Agata, „Wymiar rzeczywisty”, Gazeta Wyborcza – Dolnośląska, 6.09.2001, nr 208
Olek Jerzy, „Bezwymiar iluzji, czyli dekonstrukcja konstrukcji”, Foto-Zeszyty, jesień 2001, nr 45/46
–, „Dwa do poęgi n-tej”, Środek, 9-12.2001
Viallon R., „édito”, Info Reves, 10.2001, nr 47
Viallon R., „2 puissance n”, Info Reves, 10.2001, nr 47
Schaschl Sabine, „Rzeczywistość i fikcja”, Exit, 10-12.2001, nr 4
(-), „Jerzy Olek et Yannnig Hedel”, Reflets DNA, 10.10.2001, nr 696
Olek Jerzy, „kwadratowość do kwadratu...”, gazeta Opolskiego Garażu Sztuki, 26-27.10.2001, nr 1
Olek Jerzy, „Umożliwianie niemożliwemu”, gazeta Opolskiego Garażu Sztuki, 26-27.10.2001, nr 1
Carpentier Julie, „Jerzy Olek et Yannig Hedel”, Dernières Nouvelles d’Alsace, 28.10.2001, nr 255
Nowicka Danuta, „W tym garażu można wszystko”, Nowa Trybuna Opolska, 29.10.2001
-, „10 jours en novembre”, Info Reves, 11.2001, nr 48
Viallon R., „2 puissance n: Jerzy Olek, Peter Herendi et Jean Delsaux”, katalog „Regarder la science”, Lyon, 11.2001
RJF, –, gazeta Opolskiego Garażu Sztuki, 11.2001, nr 1A
Olek Jerzy, „Nici ze sznurka”, gazeta Opolskiego Garażu Sztuki, 11.2001, nr 1A
Olek Jerzy, „Que veux-je dire quand je parle d’indimensionnalité?”, Galerie l’Ollave, 2001, nr 15
Morawski Stefan, „Ku uprzestrzennieniu obrazu”, katalog „Bezwymiaru iluzji”, Galeria „Wieża ciśnień”, Konin, 2.2002
Podrucka Czesława, „Dwa słowa”, katalog „Bezwymiaru iluzji”, Galeria „Wieża ciśnień”, Konin, 2.2002
Zieliński Waldemar, „Czy iluzja (bez)wymiaru?”, Wałbrzyski Informator Kulturalny, 2-3.2002
jas, „Bezwymiar iluzji”, Głos Wielkopolski, 11.02.2002
JS, „Fantastyczne skomplikowanie”, Gazeta Poznańska – Express Powiatowy, 11.02.2002
Dragan Anna, „Burzyć, aby tworzyć”, Przegląd Koniński, 23.02.2002
Kasprzycki Jacek, „Czy widzieć znaczy wiedzieć?”, Arteon, 3.2002
–, „Jak jest fotografia?, Jerzy Olek – spotkanie z mistrzem”, Środek, 1-3.2002, nr 46-48
Moucha Josef, „Zitra je dnes – Jutro jest dziś”, Środek, 1-3.2002, nr 46-48
Karwowski Krzysztof, „Katatonia wymiaru”, (w:) Karwowski Krzysztof „KatAtonia wymiAru”, Nowa Ruda, 2002
Olek Jerzy, „Umożliwianie niemożliwemu” (fragment), (w:) Karwowski Krzysztof „KatAtonia wymiAru”, Nowa Ruda, 2002
Moucha Josef, „Reflexe fotografie jakožto uměleckého prostředku: Foto-Medium-Art Náchod”, Noviny Náchodska, 19.03.2002, nr 66
Olek Jerzy, „stawiasz kreskę”, Rita Baum, wiosna 2002, nr 5
Olek Jerzy, „nie-neo i nie-post”, Rita Baum, wiosna 2002, nr 5
Olek Jerzy, „kwadratowanie kwadratu”, Rita Baum, wiosna 2002, nr 5
Olek Jerzy, „moja przestrzeń”, Rita Baum, wiosna 2002, nr 5
Wojnecki Stefan, „W poszukiwaniu pierwszej zasady”, Rita Baum, wiosna 2002, nr 5
Filipczyk Joanna i Jeziorowski Romuald, „Mały tekst do małego katalogu”, katalog „Fotografie” Zbigniew Dłubak i Jerzy Olek, Galeria „Aneks”, Opole, 4.2002
Syk, Las, „Legendy polskiej fotografii”, Gazeta Wyborcza – Opole, 17.04.2002, nr 90
SYK, „Badacze przestrzeni”, Gazeta Wyborcza – Opole, 19.04.2002, nr 92
URR, „Olek na okrągło”, Gazeta Wyborcza – Trójmiasto, 19.04.2002, nr 92
Korczak Katarzyna, „Igraszki z przestrzenią”, Głos Wybrzeża, 25.04.2002, nr 81
Olek Jerzy, „Między mną a mną”, Arteon, 5.2002
Moucha Josef, „Foto-Medium-Art”, Ateliér, 2.05.2002, nr 9
Olek Jerzy, „W niewoli wolności”, gazeta Opolskiego Garażu Sztuki, 17-18.05.2002, nr 2
Rojkowska Anna, „Dotknięcie widzenia”, katalog „Fotografie” Zbigniew Dłubak i Jerzy Olek, Muzeum Ziemi Kłodzkiej, Kłodzko, 6.2002
Nowotka Wiktor, „Zbigniewowi Dłubakowi i Jerzemu Olkowi”, katalog „Fotografie” Zbigniew Dłubak i Jerzy Olek, Muzeum Ziemi Kłodzkiej, Kłodzko, 6.2002
–, „Zitra je dnes”, Fotografie magazin, 6.2002
Kałuża Anna, „Rita kontra Diana”, http://witryna.czasopism.pl, 12.06.2002, nr 17
Olek Jerzy, „Przestrzenie fotografii”, Arteon, 8.2002
Millot-Durrenberger Madeleine, „Zasada wzajemności”, katalog „Przestrzeni światła” Yanniga Hedela i Jerzego Olka, Muzeum Architektury, Wrocław, 9.2002
Sawa-Borysławski Tadeusz, „Dialog światła – obraz funkcją czasu”, katalog „Przestrzeni światła” Yanniga Hedela i Jerzego Olka, Muzeum Architektury, Wrocław, 9.2002
AS, „Przestrzeń światła”, Gazeta Wyborcza – Wrocław, 20.09.2002, nr 220
(CK), „Przestrzeń światła”, Słowo Polskie, 25.09.2002, nr 224
AS, „Wystawa fotografii w Wojnowicach”, Gazeta Wyborcza – Wrocław, 27.09.2002, nr 226
(CK), „Zdjęcia na zamku”, Słowo Polskie, 27.09.2002, nr 226
Olek Jerzy, „Pomiędzy minusem i plusem”, katalog „Wielolinii”, Kłodzki Ośrodek Kultury, Kłodzko, 10.2002
Kaszewski Cezary, „Artystyczny dialog”, Słowo Polskie, 9.10.2002, nr 236
(RJF), „Wpuszczeni w kłodzki labirynt”, Słowo Polskie, 24.10.2002, nr 249
Viallon Raymond, „A chaque question sa réponse...”, katalog „Simplex – Komplex”, Galeria Vrais Rêves, Lyon, 11.2002
Sawa-Borysławski Tadeusz, „La forme en chemin...”, katalog „Simplex – Komplex”, Galeria Vrais Rêves, Lyon, 11.2002
Olek Jerzy, „De la vision au visualisme”, katalog „Simplex – Komplex”, Galeria Vrais Rêves, Lyon, 11.2002
Kin Mayrycy, „La musique du „Simplex – Komplex””, katalog „Simplex – Komplex”, Galeria Vrais Rêves, Lyon, 11.2002
–, „Komplex – Symplexu”, Info Reves, 11.2002, nr 52
Rejtar Pavel, „Wirtualny czarodziej”, Przegląd Kulturalny (Gazeta Prowincjonalna Ziemi Kłodzkiej), 11.2002, nr 11
Kruszelnicki Sławomir, „Asymetria iluzji”, Przegląd Kulturalny (Gazeta Prowincjonalna Ziemi Kłodzkiej), 11.2002, nr 11
(CK), „Francuskie marzenia”, Słowo Polskie, 30.11.-1.12.2002, nr 279
Denave Jean-Emmanuel, „La photo se complique la vue”, Le Petit Bulletin, 11-18.12.2002, nr 239
Śnieciński Marek, „Przestrzeń światła”, Odra, 1.2003
Rojkowska Anna, „Dotknięcie widzenia”, Exit, 1-3.2003, nr 1
–, „Das Projekt „Nachbar Polen””, Lűbecker Nachrichten, 17.01.2003, nr 14
Pin Bruno, „Simplex – Komplex”, „...491”, 2.2003, nr 79
MIS, „O kwadracie i sześcianie”, Gazeta Wyborcza, 7.02.2003, nr 32
Musiał Janusz, „Śladśladuśladśladu...”, katalog „Ślad śladu Michała Jakubowicza, Jacka Kołodziejskiego i Jerzego Olka”, Gorzów Wlkp., 4.2003
mal, „Kwadratowa, nietypowa wystawa”, Głos Wielkopolski, 23.04.2003, nr 95
Sawa-Borysławski Tadeusz, „Cztery ściany zamku”, Architektura i Biznes, 5.2003
Poźniak Marek, „Głębia płaskiego!”, katalog „Głębia płaskiego – Kurt Buchwald i Jerzy Olek”, Galeria „Okno”, Słubice, 6.2003
fotografia, Opolski Garaż Sztuki: na koniec, 6.2003
Klisowski Ryszard, „Rep-Kwadra-Tura”, katalog „Światłowizja Jeana de Breyne’a i Jerzego Olka”, Galeria „II piętro”, Wrocław, 6.2003
Jackowska Anna, „Galeria Wozownia”, Text & Cover, 6.2003, nr 9
moz, „Gestörte Sicht”, Märkische Oberzeitung, 17.06.2003, nr 138
Kaszewski Cezary, „Światło i cień artystów”, Słowo Polskie, 30.06.2003, nr 150
Sawa-Borysławski Tadeusz, ”Doświadczanie przestrzeni”, Arteon, 7.2003
IN, „Pomiędzy światłem a cieniem”, Gazeta Wyborcza – Wrocław, 16.07.2003, nr 164
Torbicka Iwona, „Tacy jesteśmy”, Gazeta Wyborcza – Poznań, 16.07.2003, nr 164
Olek Jerzy, „Slunce je svetlo...”, katalog wystawy „Pocta světlu” Jerzego Olka i Josefa Théra, Galerie Zázvorka, Nové Město nad Metuji, 8.2003
Tůma Petr, „Ad Pocta světlu”, katalog wystawy „Pocta světlu” Jerzego Olka i Josefa Théra, Galerie Zázvorka, Nové Město nad Metuji, 8.2003
Zwolski Kamil, „Warsztaty i dialog”, Gazeta Lubuska, 19.08.2003
Panek-Kusz Anna, „Galeria Okno”, lAbiRynT – dodatek do Środka, 26-28.09.2003, nr 55
Koniecko Remigiusz, „Czas przestrzeni”, lAbiRynT – dodatek do Środka, 26-28.09.2003, nr 55
Olek Jerzy, „Mieć w sobie”, lAbiRynT – dodatek do Środka, 26-28.09.2003, nr 55
Sawa-Borysławski Tadeusz, „Komplex Symplexu”, Patent, 10.2003, nr 1
Hanak Lucjan, „Publiczność a wymiary względne”, katalog „Wymiary względne – Jerzy Olek i Janusz Wroński”, Kaplica św. Jerzego, Słupsk, 10.2003
Olek Jerzy, „Nieustannie powracam...”, katalog „Wymiary względne – Jerzy Olek i Janusz Wroński”, Kaplica św. Jerzego, Słupsk, 10.2003
Hartman Ladislav, „”Pocta světlu” rozzářila prostory galerie uměni ve starobylé věži Zázvorce”, Noviny Náchodska, 4.10.2003, nr 233
Olejnik Hanna, „Galeria, Nie galeria?”, Fakty ostrowskie, 15-21.10.2003, nr 1
(ket), „Fotografia i instalacja”, Dziennik Bałtycki, 30.10.2003, nr 254
Olek Jerzy, „Asymptoty”, Exit, 2003, nr 4
Jakubowicz Michał, „Poetyckie i językowe aspekty wrocławskiego fotomedializmu. Na przykładzie twórczości Jerzego Olka”, praca magisterska, Wydział Filologii Polskiej, Uniwersytet Wrocławski, 11.2003
Olek Jerzy, „Q-głowie” i „Q-przestrodze”, katalog „Q-bis-m”, Galeria Sztuki KOK – „Foto-Medium-Art”, Kłodzko, 11.2003
–, „Foto po japońsku”, Dziennik Bałtycki, 5.11.2003, nr 258
Kaszewski Cezary, „Między Q-bis-mem i kubizmem”, Słowo Polskie, 10-11.11.2003, nr 262
(mag), „Dialog artystów”, Głos Słupski, 15-16.11.2003, nr 266
Olek Jerzy, „Spragnieni oszukiwania”, Arteon, 12.2003
Olek Jerzy, „W czym jestem i dokąd idę?”, Edukacja plastyczna – II Fotografia, WSP Częstochowa 2003
Jakubowicz Michał, „Medium na białym tle”, Wrocław 2004
Wójtowicz Katarzyna, „Zdjęcia trzeba palić”, Słowo Polskie – Wieczór Wrocławia, 4.02.2004, nr 29
Olek Jerzy, „Czyżby Niemożliwe...”, katalog „Wielość widzianego” Agnieszki Grandowicz i „Obszary wyobraźni” Witolda Przymuszały, Galeria Sztuki KOK – Foto-Medium-Art, Kłodzko, 4.2004
Olek Jerzy, „Koronaro”, -grafia, nr 2.2004
Olek Jerzy, „Siła i słabość pozoru”, Środek, 5.2004, nr 56
(CK), „Solo i w duetach”, Słowo Polskie – Gazeta Wrocławska, 17.06.2004, nr 140
Mozrzymas Jan, „Lustra geometrii świata wielkich prędkości”, wstęp do katalogu „Jerzy Olek – Bezwymiar iluzji. Mapy rozmaitości”, Muzeum Miejskie „Arsenał”, Wrocław, 7-8.2004
Olek Jerzy, „Istotne korzenie...”, wstęp do katalogu „Jerzy Olek – Bezwymiar iluzji. Mapy rozmaitości”, Muzeum Miejskie „Arsenał”, Wrocław, 7-8.2004
Olek Jerzy, „Sztuka to również język...”, wstęp do katalogu „Jerzy Olek – Bezwymiar iluzji. Mapy rozmaitości”, Muzeum Miejskie „Arsenał”, Wrocław, 7-8.2004
Olek Jerzy, „Mój abstrakcyjnie symboliczny...”, wstęp do katalogu „Jerzy Olek – Bezwymiar iluzji. Mapy rozmaitości”, Muzeum Miejskie „Arsenał”, Wrocław, 7-8.2004
Olek Jerzy, „Tak oto niezmiennie...”, wstęp do katalogu „Jerzy Olek – Bezwymiar iluzji. Mapy rozmaitości”, Muzeum Miejskie „Arsenał”, Wrocław, 7-8.2004
Sawa-Borysławski Tadeusz, „DET”, wstęp do katalogu „Jerzy Olek – Bezwymiar iluzji. Mapy rozmaitości”, Muzeum Miejskie „Arsenał”, Wrocław, 7-8.2004
Szymański Witold, „Czy wszechświat jest anamorfozą...?, wstęp do katalogu „Jerzy Olek – Bezwymiar iluzji. Mapy rozmaitości”, Muzeum Miejskie „Arsenał”, Wrocław, 7-8.2004
Jakubowicz Michał, „Kwadratolandia na wodzie”, wstęp do katalogu „Jerzy Olek – Bezwymiar iluzji. Mapy rozmaitości”, Muzeum Miejskie „Arsenał”, Wrocław, 7-8.2004
Michnik Bogusław, „Perydrom”, wstęp do katalogu „Jerzy Olek – Bezwymiar iluzji. Mapy rozmaitości”, Muzeum Miejskie „Arsenał”, Wrocław, 7-8.2004
Kaszewski Cezary, „W poszukiwaniu absolutu”, wstęp do katalogu „Jerzy Olek – Bezwymiar iluzji. Mapy rozmaitości”, Muzeum Miejskie „Arsenał”, Wrocław, 7-8.2004
Łuszczak Jan, „Cztery. Czworokąt. Czterdziestolecie”, wstęp do katalogu „Jerzy Olek – Bezwymiar iluzji. Mapy rozmaitości”, Muzeum Miejskie „Arsenał”, Wrocław, 7-8.2004
Jurkiewicz Zdzisław, „Epilog”, wstęp do katalogu „Jerzy Olek – Bezwymiar iluzji. Mapy rozmaitości”, Muzeum Miejskie „Arsenał”, Wrocław, 7-8.2004
Klisowski Ryszard, „Dla Dym-Mensji...”, wstęp do katalogu „Jerzy Olek – Bezwymiar iluzji. Mapy rozmaitości”, Muzeum Miejskie „Arsenał”, Wrocław, 7-8.2004
Berdyszak Jan, „Jurkowi”, wstęp do katalogu „Jerzy Olek – Bezwymiar iluzji. Mapy rozmaitości”, Muzeum Miejskie „Arsenał”, Wrocław, 7-8.2004
Olek Jerzy, „Bezmierna niewymierność”, wstęp do katalogu „Bezmiar bezwymiaru – Jerzy Olek”, Wrocław 2004
Jakubowicz Michał, „Nie-doskonała iluzja”, wstęp do katalogu „Bezmiar bezwymiaru – Jerzy Olek”, Wrocław 2004
Jakubowicz Michał, „Krótka droga do bezwymiaru”, Odra, 7-8.2004
Olek Jerzy, „Z mojej drogi do bezwymiaru”, Odra, 7-8.2004
Kaszewski Cezary, „Zdjęcia prawdy”, Słowo Polskie – Gazeta Wrocławska, 28.07.2004, nr 175
AS, „Z sześcianem w roli głównej”, Gazeta Wyborcza – Co jest grane, 30.07.2004, nr 177
Kaszewski Cezary, „Teraz fotografia”, Słowo Polskie – Gazeta Wrocławska – Wieczór Wrocławia – bilet, 30.07.2004, nr 177
(CK), „Sześcian króluje w „Arsenale””, Słowo Polskie – Gazeta Wrocławska, 2.08.2004, nr 179
AS, „Rzecz o fotografii”, Gazeta Wyborcza – Wrocław, 10.08.2004, nr 186
Olek Jerzy, „Gewissheit der Ungewissheit” / „Certainty of Uncertainty” (w:) Boström Jörg, Jäger Gottfried, „Kann Fotografie unsere Zeit in Bilder fassen?” / „Can Photography Capture our Time in Images?”, Bielefeld 2004
Moyon Patrice, „L’humour entre les lignes”, Quest-France, 16.09.2004, nr 18229
Olek Jerzy, „Światło przychodzi”, wstęp do katalogu „Doznawanie światła”, Galeria Sztuki KOK – „Foto-Medium-Art”, Kłodzko, 10.2004
Olek Jerzy, „Wstecz po nowe, w przód po inne”, Twórczość, 10.2004
Jakubowicz Michał, „Antykoncepcja fotografii”, Exit, 10-12.2004, nr 4
Sawa-Borysławski Tadeusz, „Festiwal otwartej drogi”, Arteon, 12.2004
Olek Jerzy, „Dlaczego dlaczego?”, Arteon, 2.2005
Sawa-Borysławski Tadeusz, „Konstruktywizm – dekonstrukcja, tworzenie – destrukcja”, wstęp do katalogu „Dekonstrukcja konstrukcji” Jerzego Olka i Josefa Théra, Muzeum Miedzi, Legnica, 2.2005
Trzepacz Agnieszka, „Niewolnicy zmysłów”, Panorama Legnicka, 1.02.2005, nr 5
(CK), „W świecie prawdy i iluzji”, Słowo Polskie – Gazeta Robotnicza, 3.02.2005, nr 28
AS, „Sztuka złudzeń”, Gazeta Wyborcza – Wrocław, 4.02.2005, nr 29
Kruczek Kinga, „Dialog w Muzeum Miedzi”, Konkrety, 9.02.2005, nr 6
Trzepacz Agnieszka, „Iluzja powszednia”, Panorama Legnicka, 22.03.2005, nr 12
Olek, Jerzy, „Zobaczyć idealne”, wstęp do katalogu „Bezkresy kresek”, Galeria Sztuki KOK – „Foto-Medium-Art”, Kłodzko, 6.2005
Jakubowicz Michał, „Photo vision”, wstęp do katalogu Jerzego Olka „A l’infini du miroir”, Galerie La Chambre, Strasbourg, 6.2005
Olek Jerzy, „Piękno – gdzie ono jest?”, Architektura i Biznes, 6.2005
Unger Roman, „Dekonstrukce konstrukce”, Fotoimpuls, 2005, nr 2
Olek Jerzy, „Z perspektywy perspektywy”, Architectus, 2005, nr 1-2
Olek Jerzy, „Bezmiar bezwymiaru: droga utrapień”, (w:) „O naturze i kulturze”, pod red. Jana Mozrzymasa, Wrocław 2005
Olek Jerzy, „Piękno – gdzie ono jest?”, (w:) „O naturze i kulturze”, pod red. Jana Mozrzymasa, Wrocław 2005
Jakubowicz Michał, „Fotografia, czyli akademia”, Odra 7-8.2005
Balcar Vlastislav, „Výstavy představily snimky ze čtyř evropských zemi”, Noviny Náchodska, 13-14.08.2005, nr 189
Olek Jerzy, „Zobaczyć idealne”, Arteon, 10.2005
Olek Jerzy, „Droga utrapień”, Twórczość, 10.2005
Jabłoński Stanisław, „Popołudnie fotografa”, Twórczość, 10.2005
Olek Jerzy, „Mimo wszystko...”, wstęp do katalogu „Manrejomoholomania”, Galeria Sztuki – „Foto-Medium-Art”, Kłodzko 10.2005
Kłos Agnieszka, „Twarz mapa świata”, ŚwiatObrazu.pl, 11.10.2005
Olek Jerzy, „kub to kub to kub”, lAbiRynT – dodatek do Środka, 14-16.10.2005, nr 64
Olek Jerzy, „Nie do zastąpienia”, lAbiRynT – dodatek do Środka, 14-16.10.2005, nr 64
Olek Jerzy, „Czyżby Niemożliwe miało okazać się Prawdopodobne?”, Opolski Garaż Sztuki 4, 14-15.10.2005
Unger Roman, „Kdejsem byl a cojsem viděl a zažil aneb Kde dobijim baterky já”, Fotoimpuls, 2005, nr 3
Olek Jerzy, „Sprawca lawin”, Arteon, 11.2005
Olek Jerzy, „Anomalie w zbiorze ”, LiteRacje, zima 2005, nr 4
Łojszczyk Elżbieta, „Obraz ciała bez obrazu. Ćwiartowanie pragnienia w twórczości Brunona Schulza i Hansa Bellmera”, LiteRacje, zima 2005, nr 4
Olek Jerzy, „Myśli i obrazy”, Arteon, 1.2006
Olek Jerzy, „Niespodziewany porządek rzeczy”, Arteon, 1.2006
(piw), „ w Berlinie”, Wiadomości Kłodzkie, 23.01.2006, nr 4
Olek Jerzy, „Tylko sześcian”, Arteon, 2.2006
Sawa-Borysławski Tadeusz, „Siódmy labirynt...”, Arteon, 2.2006
Ogorzałek Antoni, „Mózgowy procesor symultaniczny”, katalog „Aluzji przestrzennych” Jerzego Olka, galeria rysunku Nowa Oficyna, Gdańsk, 30.03.2006
Olek Jerzy, anamorficzne rysunki komputerowe, Souffles, „Orages”, 213-214, 5.2006
Panek-Kusz Anna, „Galeria OKNO zaprasza: Kult krawędzi – krawędź kultu”, Tylko Kostrzyn Słubice, 29.06.2006, nr 26
red. BF, „Kult krawędzi, krawędź kultu”, Biuletyn Fotograficzny, 7,8.2006
(hyš), „Působivé snimky autorů vznikly bez kamery”, Noviny Náchodska, 7.08.2006, nr 182
Sawa-Borysławski Tadeusz, „Intelektualna gra z kadrem”, Odra, 9.2006
Olek Jerzy, „Możliwe, że możliwe. Rzecz o oszalałym oku”, Rita Baum, lato 2006, nr 10
Olek Jerzy, „Możliwe, że możliwe”, Architectus, 2006, nr 1
Olek Jerzy, „Hołdowanie hołdowi”, artluk, 2006, nr 1
Koniecko Remigiusz, „W kontekście z postawą”, lAbiRynT ósmy – dodatek do Środka, 6-8.10.2006, nr 65
Pięta Anna, „BEZKRESY możliwości KRESEK”, lAbiRynT ósmy – dodatek do Środka, 6-8.10.2006, nr 65
Chadima Jiři, „lAbiRynT – ósmy v Klodsku”, Chadimovy Fotodrby, 20.10.2006, nr 33, http://www.fotodrby.eu/
Kozakowski Witold, „Urok starej i nowej fotografii”, Panorama zdrojowa, 11-12.2006, nr 11
Weimann Gisela, „Learning by Seeing”, katalog „Verse a si Mismo”, „Casa de las Conchas” Salamanka, 11.2006
Olek Jerzy, „Wątpliwa całość”, katalog „Pikselandii”, Galeria pARTer – „Foto-Medium-Art”, Kłodzko, 11.2006
L.V.G., „La salamantina Angeles González Paraiso se „mira a si misma” en Las Conchas”, La Gaceta, 4.11.2006
Sánchez Mónica, „Un catálogo de miradas”, El Adelanto, 16.11.2006
Panek-Kusz Anna, „Začiná se od hesla ”, Fotoimpuls, 2006, nr 3
Olek Jerzy, „Jedynie kwadrat”, artluk, 2006, nr 2
Jakubowicz Michał, „Fotografia poza obrazem”, artluk, 2006, nr 2
Olek Jerzy, „Anomalie w zbiorze ”, (w:) „Efekt motyla. Humaniści wobec teorii chaosu”, pod red. Doroty Heck i Kordiana Bakuły, Wroclaw 2006
Mazancová Dagmar, „Může fotografie zachytit v obrazech naši dobu?”, Fotograf, 2006, nr 7
Olek Jerzy, „Galaktyka remedialna”, internet: http://magazyn.O.pl/2006/10/31/galaktyka-remedialna/ – Magazyn, 12.2006
Olek Jerzy, „Nie miałem nabożeństwa”, artluk, 2007, nr 1
Olek Jerzy, „Odejmować oczom”, artluk, 2007, nr 1
Witold Kozakowski, „Kolekcjonerstwo to zawód”, Środek, 1.2007, nr 1
Olek Jerzy, „Punkt widzenia”, Architektura i Biznes, 2.2007
Rosolik Anna-Maria, „Widzenie siebie – historia prawdziwych ludzi!”, Środek, 3-4.2007
–, „30th Anniversary Schow Foto-Medium-Art”, Foto, 4.2007
(ŁUG), „Foto-Medium-Art”, Dziennik Polski, 27.04.2007, nr 99
Przybyło Marta, „Od Natalii LL do Codemanipulatora”, Art & Business”, 6.2007
Sokołowski Paweł, „…nigdy nie robiłem tego, czego nie chciałem”, Wałbrzyski Informator Kulturalny, 6.2007, nr 123
Olek Jerzy, „Zwodzenie oka”, artluk, 2007, nr 2
Olek Jerzy, „T-l-a-l-o-c”, artluk, 2007, nr 2
Siatka Krzysztof, „30th anniversary show”, artluk, nr 2
Karwowski Krzysztof, „Widzenie kamienia. Międzynarodowa wystawa fotografii”, katalog „Widzenie kamienia”, Galeria pod Atlantami, Wałbrzych, 5.2007
Rosolik Anna-Maria, „Pikselandia – znak w poszukiwaniu znaczenia”, Odra, 5.2007
fotografia fragmentu wystawy „Głębia płaskiego” (prace Jerzego Olka), Galeria „Okno”; album „Słubice”, Urząd Miejski, Słubice, 2007
Smerd Krystyna, „Kamień w fotografii”, Tygodnik Wałbrzyski, 28.05.2007, nr 22
Panek-Kusz Anna, „Warsztaty i wernisaż”, Tylko Kostrzyn-Słubice, 31.05.2007
Michalak Jarosław, „Widzenie kamienia”, Biuletyn Fotograficzny, 2007, nr 5
Moraczewski Krzysztof, “Berdyszak interpretowany na nowo”, Gazeta Malarzy i Poetów, 2007, nr 1
Or., „Trzydziestolecie Foto-Medium-Art”, 6.2007
Gazur Łukasz, „Artystyczna przeprowadzka z Wrocławia”, Gazeta Antykwaryczna, 6.2007, nr 6
Olek Jerzy, „Wielość odbić”, katalog „Hołdowanie symetrii” Josefa Théra, Galeria „Okno”, Słubice, 6.2007
Olek Jerzy, „M jak Morris?”, artluk, 2007, nr 3
Olek Jerzy, „Wyspy odosobnienia, czyli samotność intelektu”, artluk, 2007, nr 3
Olek Jerzy, „Być w Wenecji…”, (w:) „Widmo Wenecji” Bogusława Michnika, Jerzego Olka i Tadeusza Sawy-Borysławskiego, 2007
Chadima Jiři, „PIXELAND – fotografie”, Chadimovy Fotodrby, 10.08.2007, nr 63, http://www.fotodrby.eu/
Wiatrowska Paulina, „Sławni Stronianie – Jerzy Olek”, http://www.stronie.pl/
Kwiecień Agnieszka, „Foto-Medium-Art. Reaktywacja”, Exit, 7-9.2007, nr 3
MW, „Warto wejść w ten labirynt!”, Wiadomości wałbrzyskie, 29.10.2007, nr 44
–, „IX Festiwal Młodej Sztuki labirynt. Artyści o artystach”, Foto, 2007, nr 10
Baran Ludvik, „LAbiRynT – dziewiaty”, Chadimovy Fotodrby, 17.10.2007, nr 72, http://www.fotodrby.eu/
MaŁa, „Kłodzki Labirynt, czyli młoda sztuka w natarciu”, Kurier Kłodzki, 10.2007, nr 7
Olek Jerzy, „Kaskada”, Foto, 12.2007
Olek Jerzy, „Dryfowanie po bezkresach”, (w:) „Przestrzenie wizualne i akustyczne człowieka”, pod red. Agnieszki Janiak, Wandy Krzemińskiej i Anny Wojtasik-Tokarz, Wrocław 2007
Olek Jerzy, „Co minutę”, Rita Baum, zima 2007/08, nr 12
Olek Jerzy, „Wieloświat transtandetny”, Rita Baum, zima 2007/08, nr 12
Jakubowicz Michał, „Nie-doskonała iluzja”, Rita Baum, zima 2007/08, nr 12
Olek Jerzy, „Umożliwianie niemożliwemu”, Wrocław 2007
Duda Roman, „Kilka słów na marginesie książki”, (w:) „Umożliwianie niemożliwemu” Jerzego Olka, Wrocław 2007
Berdyszak Jan, „O miejscu tekstu Jerzego Olka”, (w:) „Umożliwianie niemożliwemu” Jerzego Olka, Wrocław 2007
Sztabiński Grzegorz, „Wobec bezwymiaru i iluzji”, (w:) „Umożliwianie niemożliwemu” Jerzego Olka, Wrocław 2007
Sawa-Borysławski Tadeusz, „Bóg ortogonalny”, (w:) „Umożliwianie niemożliwemu” Jerzego Olka, Wrocław 2007
Olek Jerzy, „Dryfowanie po bezkresach”, FA-art, 2007, nr 4
Sawa-Borysławski Tadeusz, „Wędrówka granicami”, wstęp do katalogu „Kult krawędzi – krawędź kultu” Jerzego Olka i Witolda Węgrzyna, Muzeum Okręgowe – Kamienica pod Gwiazdą, Toruń, 4.2008
Olek Jerzy, „Nicowanie dziury”, artluk, 2008, nr 1
Olek Jerzy, „Zgodnie, choć osobno”, artluk, 2008, nr 1
Łakomska Bogna, „Kult krawędzi – krawędź kultu”, Biuletyn Muzeum Okręgowego w Toruniu, 4-6.2008, nr 66
(K), „Poznajmy bliżej Japonię”, Gazeta Pomorska – Wiadomości lokalne”, 1.04.2008, nr 77
Krzesińska Anna, „Sztuka z kraju Kwitnącej Wiśni”, Dziennik Toruński Nowości, 8.04.2008, nr 83
Olek Jerzy, „Piramidalnie…”, wstęp do katalogu „Piramidalnie” Jerzego Olka, Galeria Szyperska, Poznań 5.2008
Morawski Stefan, „Ku uprzestrzennieniu obrazu”, wstęp do katalogu „Piramidalnie” Jerzego Olka, Galeria Szyperska, Poznań 5.2008
Olek Jerzy z Lukierskim Jerzym, „Iluzoryczny wymiar iluzji”, wstęp do katalogu „Piramidalnie” Jerzego Olka, Galeria Szyperska, Poznań 5.2008
Czyżewski Stefan, „TRAMELPHALDKEM – Jerzy Olek, czyli… hermeneutyka sztuki”, wstęp do katalogu „Piramidalnie” Jerzego Olka, Galeria Szyperska, Poznań 5.2008
Smolińska-Byczuk Marta, „Podróż(e) przez *tramelphaldkem*”, wstęp do katalogu „Piramidalnie” Jerzego Olka, Galeria Szyperska, Poznań 5.2008
Siatka Krzysztof, „Komemoratywne 14!”, wstęp do katalogu „Piramidalnie” Jerzego Olka, Galeria Szyperska, Poznań 5.2008
Kanicki Witold, „Wbrew oczywistościom”, wstęp do katalogu „Piramidalnie” Jerzego Olka, Galeria Szyperska, Poznań 5.2008
Jakubowicz Michał, „Multi-roz-widzenia”, wstęp do katalogu „Piramidalnie” Jerzego Olka, Galeria Szyperska, Poznań 5.2008
Sawa-Borysławski Tadeusz, „Kult krawędzi – krawędź kultu. Wędrówka granicami”, Foto, 5.2008
Duda Roman, „Kilka słów na marginesie książki”, artluk, 2008, nr 2
Herbelschmidt Nicole, „Kreativität im Tabakspeicher”, Märkische Oder Zeitung, 25.07.2008
Rudolph Stefanie, „Kunstflug durch den Raum”, Märkische Oder Zeitung, 29.07.2008
Olek Jerzy, „Rafinovaná hra s okem”, wstęp do katalogu „Nekonečnost iluze”, Galerie Zázvorka, Nové Město nad Metuji, 8-9.2008
Šnajdar Hynek, „Češti a polšti fotografové maji dnes svuj den”, Náchodský denik, 2-3.08.2008, nr 180
Olek Jerzy, „Możliwe, że możliwe”, Tematy z Szewskiej, 2008, nr 1
Chadima Jiři, „Nekonečnost iluze”, Chadimovy Fotodrby – 113, 7.08.2008
Jakubowicz Michał, „Medium na białym tle”, Wrocław, 2008
Olek Jerzy, „Rozumienie widzenia”, gazeta 10. lAbiRynTu, 10.10.2008
Podsiadły Magda, „Dziesiąty Labirynt w Kłodzku”, Gazeta Wyborcza – Wrocław, 10.10.2008, nr 238
Olek Jerzy, „Gry wizualne”, wstęp do katalogu 10. lAbiRynTu, Kłodzko, 10.2008
Olek Jerzy, „Decydująca krawędź”, wstęp do wystawy „Panoramy” Andrzeja M. Łubowskiego, katalog 10. lAbiRynTu, Kłodzko, 10.2008
Bakuła Kordian, „Oko w transie. O >Transfiguracjach< Jerzego Olka”, wstęp do wystawy „Transfiguracje” Jerzego Olka, katalog 10. lAbiRynTu, Kłodzko, 10.2008
Olek Jerzy, „Finezyjne gry z okiem”, wstęp do wystawy „Nieskończoność iluzji”, katalog 10. lAbiRynTu, Kłodzko, 10.2008
Zilbert Marta, „Między liniami”, wstęp do wystawy „Re-linie” Witolda Liszkowskiego, Tomasza Madajczaka i Jerzego Olka, katalog 10. lAbiRynTu, Kłodzko, 10.2008
Olek Jerzy, „Przejrzystość rzeczy”, (w:) „Labirynt nowej sztuki. Rzecz o kłodzkim festiwalu sztuki współczesnej”, Kłodzko, 10.2008
ZilponiStudio, „Kłodzkiego Labiryntu kręte ścieżki”, Kurier Kłodzki, 10.2008
bwb, „Oszukiwanie oka w >Labiryncie<”, Euroregio Glacensis, 15.10.2008, nr 42
Kanicki Witold, „Piramidalny hommage Jerzego Olka”, Exit, 2008, nr 3
Olek Jerzy, „Okno w >Oknie<”, (w:) „Galeria OKNO”, Słubice, 2008
Olek Jerzy, „Gry wizualne”, Foto, 10.2008
Falkiewicz Karolina, „Będzie szok estetyczny?”, Gazeta Wyborcza – Radom, 5.11.2008, nr 259
Falkiewicz Karolina, „Teraz! szokują artyści”, Gazeta Wyborcza – Radom, 7.11.2008, nr 261
Siatka Krzysztof, „Teraz! Artyści Galerii Foto-Medium-Art”, wstęp do katalogu „Teraz! Artyści Galerii Foto-Medium-Art”, Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, Radom, 11.2008
Dziamski Grzegorz, „Kult obrazu, mit dokumentu”, wstęp do katalogu „Teraz! Artyści Galerii Foto-Medium-Art”, Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, Radom, 11.2008
Giżycki Marcin, „Fotografia jako pretekst”, wstęp do katalogu „Teraz! Artyści Galerii Foto-Medium-Art”, Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, Radom, 11.2008
Wojciechowski Jan Stanisław, „Moje >doświadczenie< w Galerii Foto-Medium-Art”, wstęp do katalogu „Teraz! Artyści Galerii Foto-Medium-Art”, Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, Radom, 11.2008
Olek Jerzy, „Tautoluzja”, wstęp do katalogu „Teraz! Artyści Galerii Foto-Medium-Art”, Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, Radom, 11.2008
Boduła Magdalena, „Elitarnie w Elektrowni”, 7 dni, 7.11.2008, nr 158
(bdb), „Po co wam >Elektrownia<? – pytają artyści”, Mój Radom.pl, 9.11.2008
Unger Roman, „Labirynt desátý a posledni!?”, Chadimovy Fotodrby – 124, 9.11.2008
Bodu…ła Magdalena, “»Teraz!« wciąż trwa”, 7 dni, 14.11.2008, nr 159
Weimann Gisela, „Invătarea prin privire”, wstęp do katalogu „Auto-viziune”, Muzeul de Artă, Cluj, 11.2008
Komives Andor, „Privirea de dincolo de oglindă”, wstęp do katalogu „Auto-viziune”, Muzeul de Artă, Cluj, 11.2008
Muziewicz Zbyszek, „lAbiRynT 2008”, Foto, 11.2008
Jabłoński Stanisław, “O fotografii i różnych bytach”, Foto, 11.2008
Muziewicz Zbyszek, „Symplex Komplex – Berlin”, Pryzmat, 12.2008-1.2009, nr 225
Weimann Gisela, „Zaraźliwy pomysł”, Pryzmat, 12.2008-1.2009, nr 225
Lem Stanisław, „Przestrzenność…”, rozmowa przeprowadzona przez Jerzego Olka i Witolda Szymańskiego, Pryzmat, 12.2008-1.2009, nr 225
Bakuła Kordian, „Strzał w dziesiątkę! X lAbiRynT”, artluk, 2008, nr 4
Siatka Krzysztof, „Teraz! Artyści Galerii Foto-Medium-Art. O idei wystawy”, Orońsko, 2008, nr 4
Tatar Ewa, Kuryłek Dominik, „Trzydzieści lat minęło jak z bicza trzasł. Przypadek Foto-Medium-Art”, http//www.obieg.pl, 1.2009
Siatka Krzysztof, Bochyński Romuald K., „Artyści Galerii Foto-Medium-Art Teraz”, Foto, 2.2009
Weimann Gisela, „Uczyć się patrząc”, Foto, 2.2009
Lem Stanisław, „Przestrzenność…”, rozmowa przeprowadzona przez Jerzego Olka i Witolda Szymańskiego, Pryzmat, 2.2009, nr 226
Krasnodębski Ryszard, „Symetria i Przypadek”, Pryzmat, 2.2009, nr 226
Radosz Andrzej, „Doświadczanie i wyobraźnia”, Pryzmat, 2.2009, nr 226
Siatka Krzysztof, „OBIEGowa >prawda<. Apel o elementarną uczciwość krytyki”, O.pl, 17.02.2009
Olek Jerzy, „Najprawdziwsza nieprawda”, artluk, 2009, nr 1
Olek Jerzy, „Ku…”, artluk, 2009, nr 1
Siatka Krzysztof, „Meandry zamysłu Dedala. Uwagi na marginesie festiwalu lAbiRynT”, Rita Baum, zima 2009, nr 13
Olek Jerzy, „O nieprzekładalności”, wstęp do katalogu „Zgubiona przestrzeń” Jerzego Olka, Galeria Foto-Medium-Art, Kraków, 3.2009
Siatka Krzysztof, „Zgubiona przestrzeń Jerzego Olka”, wstęp do katalogu „Zgubiona przestrzeń” Jerzego Olka, Galeria Foto-Medium-Art, Kraków, 3.2009
Ciesielski Krzysztof i Pogoda Zdzisław, „Przestrzenie poznania”, wstęp do katalogu „Zgubiona przestrzeń” Jerzego Olka, Galeria Foto-Medium-Art, Kraków, 3.2009
Dąbrowska Wioletta, „Esencja – byt nieistniejący”, wstęp do katalogu „W stronę esencji”, Galeria pARTer, Kłodzko, 3.2009
Łakomska Bogna, „Iluzje i zmysły”, wstęp do katalogu „W stronę esencji”, Galeria pARTer, Kłodzko, 3.2009
Szajner Iwona, „Światy z notatek budowane”, Pryzmat, 4.2009, nr 228
Olek Jerzy, „Podwoić siebie”, Tematy z Szewskiej, 2009, nr 1
Jakubowicz Michał, „Zmienne punkty widzenia”, Fragile, 4.2009, nr 2
Olek Jerzy, „Lost space”, Foto, 5.2009
Olek Jerzy, „Perfekcja programu”, artluk, 2009, nr 2
Olek Jerzy, „Nienasycenie”, artluk, 2009, nr 2
Smolińska-Byczuk Marta, „Na orbitach zagubienia”, Sztuka.pl, 6.2009
Przedpelska Beata J., „Esencja fotografii”, Tygodnik Polski, 10.06.2009
Olek Jerzy, „Twórczy mezalians”, artluk, 2009, nr 3
Olek Jerzy, „Tylko cienie”, artluk, 2009, nr 3
Chadima Jiři, „Symplex – Komplex”, Chadimova fotorevue – 153, 7.08.2009
Jakubowicz Michał, “Rozchodzenie się w przestrzeni wielowymiarowej”, wstęp do katalogu „Neokomplex symplexu”,
Galeria pARTer, Kłodzko, 10.2009
Koniecko Remigiusz, „Supergwiazda z galaktyki”, Exit, 7-9.2009, nr 3
Muziewicz Zbigniew, „Komplex symplexu”, Foto, 10.2009
Kwiecień Agnieszka, „Po tym, jak było teraz”, Rita Baum, 12.2009, nr 14
Czerwiński Marcin, „Iluzja, która się dekonspiruje”, Rita Baum, 12.2009, nr 14
Olek Jerzy, „Bezgraniczność granicy”, artluk, 2009, nr 4
Bakuła Kordian, „Niewiersze sześcienne Jerzego Olka”, (w:) „Kołokrąg - Olek/Bakuła”, Wrocław 2009

All right reserved by Jerzy Olek | mapa strony