Nie-obecność w naturze:
Trzecia Fotokonferencja Wschód - Zachód
‘Europejska Wymiana’
Wojnowice, Oborniki Śląskie 3-12.09.1993
Wrocław 17-19.06.1994

W fotografii pojmowanej jako twórczość autonomiczna nastąpiła w ostatnich dwóch dekadach cała seria znaczących dla jej dalszego rozwoju metamorfoz. Mówiąc w dużym uproszczeniu, był to czas permanentnego przekraczania kolejnych granic. Najprostszym okazało się przełamanie stereotypu obrazu estetycznego. Po tym, burzycielskim, geście następne pojawiły się lawinowo. Większość nowatorskich realizacji powstawała na obrzeżach gatunku, w jej wąskich obszarach granicznych. Zaczęło się balansowanie na styku tego, co jeszcze jest fotografią, i tego, co - według ortodoksyjnych kryteriów - już nią nie jest. Fantazja stopniowo wypierała dawny przymus reprezentacji.

Instalacja A. Dłużniewskiego na "Nie-obecności w naturze", Wojnowice, 1993.

Dokonująca się transformacja sztuki fotograficznej zmierzała wprawdzie w stronę czegoś, co fotografią już nie jest, ale zarazem to "coś" nie było niczym więcej. Nadal najbardziej interesujący i odkrywczy artyści szukali inspiracji w subtelnym, nie pozbawionym nostalgii dialogu realności z fikcją, w budowaniu zwodniczego pomostu między złudzeniem prawdy a potrzebą urojenia, w odsłanianiu czysto wizualnej rzeczywistości rzeczy, uwalnianych – niekonwencjonalnym widzeniem kamery – z przypisywanych im tradycją znaczeń, cały czas ograniczając się przy tym do środków wyrazu przynależnych fotografii. Przyjęta przez nich postawa z jednej strony zdaje się świadczyć o szukaniu w obrębie medium odpowiedzi na pytanie, czy fotografia może odnaleźć się sama w tym, co jest fotograficzne, z drugiej strony- przyzwala na nieskrępowaną ekspresję fotografii rozszerzonej, atrakcyjnej dzięki zadekretowanej utracie iluzji oraz zalegalizowaniu "rzeczy wyobrażonych", co w skrajnej formie przybrało postać niezwykle rozbudowanych inscenizacji... do kamery – urzekająco bajkowych i jednocześnie demonstracyjnie teatralnych (...) [więcej w pliku PDF].
Jerzy Olek


Komisarze:
Jerzy Olek, Marek Śnieciński

Uczestnicy:
Jaroslav Beneš, Jan Berdyszak, Euan Burnet-Smith, Anton Cierny, Andrzej Dłużniewski, Corinne Filippi, Oliver Godow, Štěpán Grygar, Marek Hamera, Henning Hansen, Jukka Järvinen, Wulf Kirschner, Mirosław E. Koch, Piotr Komorowski, Igor Krenz, Egil Martin Kurdoel, Romuald Kutera, Jacek Lalak, Luba Lauffova, Miroslav Machotka, Juha Mäki-Jusilla, Leszek Maluga, Marek Marchwicki, Eugeniusz Minciel, Josef Moucha, Maria Nicolaisen, Zdzisław Nitka, Pere Noguera, Wiktor Teodor Nowotka, Jerzy Olek, Marek Pabis, Frans Pans, Feliks Podsiadły, Andrzej Różycki, Jerzy Sadowski, Christoph Scheuerecker, Jana Skalicka, Krzysztof Skarbek, Mauro Staccioli, Grzegorz Sztabiński, Lech Twardowski, Titta Valla-Mäkelä, herman de vries, Wiesław Waszkiewicz, Leszek Wesołowski, Ryszard Winiarski, Stefan Wojnecki, Grzegorz Zygier.

All right reserved by Jerzy Olek | mapa strony