Obecność wśród kamieni:

Projekt realizowany od 1985 do 1990 roku.
Współtworzony przez kilkudziesięciu polskich artystów.
Prace inspirowane kamieniem, wykonane w technikach instalacji, rzeźby, działania efemetycznego, ingerencji.
Niektóre obiekty zachowane w formie fizycznej, inne na fotografii.

W 1985 r. zaproponowałem gronu artystów zrealizwanie serii instalacji o wspólnej nazwie Obecność wśród kamieni. Pierwszy z indywidualnych pokazów miał miejsce w kwietniu 1985 r., ostatni w lipcu 1990 r. Wystawy odbyły się w górnej, gotyckiej sali galerii Foto-Medium-Art (niektóre także na zewnątrz niej). Cykl Obecność wśród kamieni przebiegał równolegle z wystawami ,,fotografii elementarnej". W obu rodzajach artystycznej wypowiedzi chodziło między innymi o powrót do źródeł, ale i o prezentację twórczości skłaniającej do kontemplacji, twórczości wielorakiej w swych kulturowych inspiracjach i odniesieniach.
Kolejnym przedsięwzięciem wychodzącym z takich przesłanek był warsztat rzeźbiarsko-fotograficzny Nie-obecność w naturze. Patrząc na tamte dokonania przez pryzmat jego rezultatów, całość Obecności... uznać można za prolog do ostatniego zamierzenia.

Jerzy Olek

"Stan oczekiwania" Dariusza Lipskiego, Galeria "Foto-Medium-Art" (5.1988).
Fot. Marek Trzeciakowski

Tytuły ekspozycji i faktografia

1985
Kamienny zapis, Eugeniusz Józefowski, 17.04.
Misterium trójki, Ryszard Ługowski. 17.06.
Lód i kamień, Józef Liebersbach, 17.07.
Mondrian, kompozycja w jasnych tonach z szarymi konturami, Andrzej J. Lech. 17.08.
Wśród kamieni, Ryszard Winiarski, 17.09.
Nobilitacja skały, Józef Liebersbach;
Kamienna książka, Eugeniusz Józefowski, 17.10.
Ślad wtóry, Zofia Gebhard, 18.11.
Znak trwania, Zbigniew Frączkiewicz, 17.12.

1986
Bez nazwy, Mikołaj Smoczyński, 17.01.
Księga pustyni, Romuald Kutera, 17.02.
Ogród, Marek Szyryk, 17.03.
Sprzężenie zwrotne, Maciej Szańkowski, 15.04.
Niepewność "wsród" jednego, Jan Berdyszak, 17.05.
Rozmowa kamieni, Anna Kutera, 17.06.
Wystąpienie II, Mikołaj Smoczyński, 17.09.
Symbol wśród kamieni, Grzegorz Sztabiński, 17.10.
Obecność wśród kamieni, Jacek Jagielski, 17.11.
1986, Mariusz Gil, 17.12.

1987
Ostatni kamień, Marek Poźniak, 27.01.
Kamienność kamienia, Jerzy Olek, 17.02.
Kamienny teatr, Eugeniusz Józefowski, 17.03.
Dwanaście, Tomasz Natański, 17.04.
Wynoszeni z kamienia, Beata Pawłowicz-Świerkosz i Marek Świerkosz, 20.05.
Sen, Tadeusz Sawa-Borysławski, 17.07.
Z tytułem i bez tytułu, Jerzy Grzegorski, 17.08.
Kurhan - kultura złamanych łyżek, Zenon Polus, 17.09.
Kamień Pomorski 20.07-9.08.87, Piotr Kowalski, 17.11.

1988
Wszystkim bogom, Marek Szyryk, 11.02.
Znak, Gisela Weber, 11.04.
Stan oczekiwania, Dariusz Lipski, 5.05.
Styczeń, luty, marzec..., Grzegorz Przyborek, 17.06.
Powstaniesz z ciszy, Lucjan Demidowski, 17.07.
Nieobecna obecność, Jerzy Olek, 15.09.
Bez granic, Jana Skalicka, 24.11.

1989
i padło ziarno na ziemię skalistą, Kazimierz Sita, 17.02.
jak kamień między palcami i usta skrócone o szept, Dorota Grynczel, Apoloniusz Węgłowski, 17.03.
Kamienna poczta, Eugeniusz Józefowski, 17.05.
Alfabet, Mirosław E. Koch, 14.06.

1990
od - do, Alojzy Gryt, 17.01.
Spotkania, Renata Niemierowska, 15.02.
Złota spirala dla Roberta Smithsona, Marek Szyryk,17.05.
Obecność wśród kamieni, Julian Raczko, 17.07.

All right reserved by Jerzy Olek | mapa strony