Uczestnictwo we wspólnocie:

Projekt międzynarodowy realizowany od 1985 r.
Współtworzony przez kilkuset autorów z różnych stron świata.
Prace wykonane są w ramach warsztatów fotograficznych, posiadają ustandaryzowany format 18x24 cm, techniki różne, na ogół fotograficzne.


"Wartość tych spotkań polega na stworzeniu uczestnikom warunków dla wymiany myśli i konfrontacji idei. W spędzających w Gierałtowie czas nieformalnych grupach idea jednego twórcy zostaje podchwycona przez innych, którzy naświetlają ja i interpretują z własnych punktów widzenia. Prowadzi to często do formułowania zupełnie nowych koncepcji. Ta różnorodność poglądów i postaw umożliwia wszechstronny ogląd proponowanych przeze mnie do wizualnego rozwiązania artystycznych problemów. Możliwości grupy są bowiem zawsze większe od sumy możliwości jej członków, jako że grupowe działanie, z jego kombinacjami i połączeniami, intensywniej stymuluje wyobraźnię.


Moja intencja jest animowanie kameralnych grup, które nie ogranicza twórczej wolności żadnego z uczestników. Albowiem tylko taka animacja pozwala budować wspólnotę, w której każdy nadal pozostaje sobą. Oczywiście chwilowe przebywanie w nieformalnej grupie wcale nie musi przesądzać o istnieniu wspólnoty. Rodzi się ona dopiero wtedy, gdy pojawia się zbiorowa wola dążenia do wspólnie przyjętego celu; dążenia do wzajemnej łączności i głębokiej jedności.
Warsztatom gierałtowskim przyświeca wiara, że nowe widzenie artystyczne może pojawić się jako rezultat zbiorowego doświadczenia oraz wewnętrznych dyskusji i sporów. Wszak doskonałość jest dziełem zbiorowym. Wymaga uczestnictwa jednych, by mogli osiągnąć ją drudzy.
Na spotkania w Górach Złotych i Bialskich staram się zapraszać fotografów bezkompromisowej redukcji. Poprzez wolną fotografię myślą oni o sprawach dla niej podstawowych. Zainteresowani spotęgowaniem autoteliczności fotografii, postawę poznawczą zastępują estetyczną, a możliwości komunikacyjne - kontemplacyjnymi. Proces twórczy sprowadza się w takim wypadku do przekształcania fotografii w czystą jej świadomość. Tak postępują fotografowie "elementarni", pragnący w swoich dziełach podkreślić swoistość rodzajową fotografii.
Fotograficzne rezultaty spotkań są na ogół proste i czyste. Ich autorzy, godząc zmysłowość z porządkującą myślą, bardzo często dokonują poetyzacji standardowych widoków. Owa powściągliwa romantyzacja rzeczywistości prowadzi do objawiania prawd inną drogą niedostępnych. Dotyczą one m.in. harmonijnego współgrania struktury wizualnej z odwzorowaną przestrzenią oraz pełnej symbiozy uzewnętrznionej przestrzeni wewnętrznej z uwewnętrznioną przestrzenią zewnętrzną, mających prowadzić do tworzenia wartości artystycznych w obszarze "pomiędzy", pomiędzy substancją i esencją, istnieniem i znaczeniem."
Jerzy Olek

Tematy spotkań i faktografia


1. "LINIA" - listopad 1985; Jakub Byrczek, Andrzej J. Lech, Jerzy Olek, Witold Węgrzyn
2. "PŁASZCZYZNA" - grudzień 1985; Jan Bortkiewicz, Zdzisław Holuka, Maria Toczek, Zenon Toczek
3. "PRZESTRZEŃ" - styczeń 1986; Bogdan Konopka, Ryszard Kopczyński, Mikołaj Smoczyński, Tadeusz Sumiński
4. "BIEL" - luty 1986; Miroslav Machotka, Bogusław Michnik, Marek Poźniak, Wojciech Zawadzki
5. "RUCH" - marzec 1986; Anna Kutera, Romuald Kutera, Ewa i Andrzej Maciejewscy, Andreas Müller-Pohle
6. "ŚWIATŁO" - kwiecień 1986; Štĕpán Grygar, Gottfried Jäger, Jerzy Łapiński, Maciej Szańkowski
7. "WNĘTRZE" - maj 1986; Jan Berdyszak, Seweryn Bidziński, Czesław Chwiszczuk, Eva Ruinstein
8. "ODBICIE" - czerwiec 1986; Jaroslav Beneš, Josef Moucha, Andrzej Orzechowski, Bogdan Paszkiewicz
9. "CISZA" - wrzesień 1986; Sławoj Dubiel, Ryszard Łacny, Marek Szyryk, Tadeusz Złotorzycki
10. "HORYZONT" - październik 1986; Stanisław Kulawiak, Ryszard Meksiak, Zbigniew Sagan, Antoni Zdebiak
11. "GÓRA" - listopad 1986; Andrzej Brzeziński, Zbigniew Jeż, Piotr Komorowski, Jan Svoboda
12. "PERSPEKTYWA" - marzec 1987; Tomasz Natański, Tomasz Sobecki, Ewa Zarębska, Marek Zarębski
13. "CZERŃ" - kwiecień 1987; Maciej Bury, Eugeniusz Józefowski, Karl-Heinz Steckelings, Ladislav Šolc
14. "MIEJSCE" - maj 1987; Krzysztof Kuczyński, Ryszard Łoboda, Iwona Orlik, Andrzej Solnica
15. "CZAS" - czerwiec 1987; Krzysztof Barański, Andrzej Baturo, Wiesław Hudon, Klaus Kammerichs
16. "OBECNOŚĆ" - sierpień 1987; Aleksandra Mańczak, Grzegorz Przyborek, Tadeusz Sawa-Borysławski, Marek Trzeciakowski
17. "GŁĘBIA" - wrzesień 1987; Paweł Borkowski, Zdzisław Dados, Konrad K. Pollesch, Dorota Wyrostkiewicz
18. "RYTM" - październik 1987; Andrzej Borys, Jiři Foltýn, Jolanta Gawlik, Josef Vojáček
19. "REFLEKS" - listopad 1987; Mirosław Koch, Andrzej A. Mroczek, Artur Schabowski, Zdzisław J. Zieliński
20. "KADR" - grudzień 1987; Jan Bebel, Zbigniew Kubica, Antoni Myśliwiec, Zdzisław Sowiński
21. "OSTROŚĆ" - luty 1988; Rafał Jarecki, Adam Nowicki, Wiktor Nowotka, Tomasz Połeć
22. "ZBLIŻENIE" - marzec 1988; Bożena Michalik, Wojciech Musiał, Zenon Zegarski, Grzegorz Zięba
23. "DAL" - kwiecień 1988; Zbigniew Frączkiewicz, Paweł Kazimierczak, Ewa Majchrzak, Gisela Weber
24. "DETAL" - maj 1988; Lucjan Demidowski, Janina Hobgarska, Jiři Hanke, Jerzy Malinowski
25. "ELEMENT" - czerwiec 1988; Vladimir Kotulán, Roman Muselik, Elżbieta Wnorowska, Krystyna Wyszyńska
26. "PRZENIKANIE" - wrzesień 1988; Mirosław Basaj, Jacek Bonecki, Dorian Jaworski, Krystyna Konopacka
27. "WZGLĘDNOŚĆ" - październik 1988; Edward Hartwig, Tomasz Humienny, Wiesław Jurewicz, Mirosław Pabjan
28. "NIESKOŃCZONOŚĆ" - grudzień 1988; Jacek Halicki, Andrzej Mielczarek, Sławomir Skrobała, Artur Szpak
29. "ILUZJA" - styczeń 1989; Anna Duda, Krzysztof Gierałtowski, Sally Kaufman, Marek Liberski
30. "SFERA" - marzec 1989; Wolfram Janzer, Leszek Międzybrodzki, Urszula Sroczyńska, Paweł Syposz
31. "KONTRAPUNKT" - marzec 1989; Ewa Adamów, Mariola Filipiak, Mariusz Jodko, Tadeusz Parcej
32. "JEDNOCZESNOŚĆ" - kwiecień 1989; Mieczysław Anveiler, Gwidon Cal, Rafał Rutkowski, Wojciech Walkiewicz
33. "DROGA" - maj 1989; Marek Kowalski, Mateusz Macur, Andrzej Makowski, Jan Rauner
34. "UKOS" - czerwiec 1989; Hans-Ludwig Bőhme, Karl Martin Holzhäuser, Janusz Nowacki, Zbigniew Tomaszczuk
35. "CONTINUUM" - listopad 1989; Maciej Kuszela, Marek Liksztet, Jacqueline Salmon, Józef Szymura
36. "POCZĄTEK" - marzec 1990; Grzegorz Bojanowski, Robert F. Hammerstiel, Marcin Skórczyński, Paweł Żak
37. "ABSOLUT" - maj 1990; Jaroslav Fišer, Torbjőrn Grundstrőm, Gintautas Trimakas, Håge Wiktorsson
38. "W GŁĄB" - czerwiec 1990; Martti Kapanen, Arek Korolik, Mika Rapatti, Wacław Rymko
39. "OTWÓR" - sierpień 1990; Kurt Buchwald, Fabrice Caillarec, Jan-Erik Lundstrőm, Sandra Moss
40. "DOM" - maj 1991; Tomasz Augustyn, Andrzej John, Maciej Szwed, Tadeusz Szwed
41. "POMIĘDZY" - lipiec 1991; Akira Komoto, Ansgar Hoffmann, Yuri Nagawara, Stefan Ziese
42. "SPADANIE" - październik 1992; Yannig Hedel, Frans Pans, Tadeusz Różewicz, Andrzej Różycki
43. "ZANIK" - kwiecień 1993; Paweł Dąbrowski, Waldemar Koczewski, Jacek Lalak, Stanisław Pręgowski
44. "LABIRYNT" - lipiec 1993; Alina Dziecielska, Philippe-Liev Pourcelot, Jerzy Sadowski, Leszek Wesołowski
45. "WSPÓLNOTA" - październik 1993; Marek Hamera, Katarzyna Klier-Mateja, Wiesław Śmigielski, Zenon Tankiewicz
46. "BEZKSZTAŁNOŚĆ" - czerwiec 1994; Julita Gielzak, Krzysztof Kucharski, Michał Milewicz, Nez O’Hara
47. "ASYMETRIA" - sierpień 1994; Zbigniew Dłubak, Patricia Gabas, André Kerszenblat, Jaroslav Rajzik
48. "ALEGORIA" - maj 1995; Anna Balcerek, Cezary Hładki, Grzegorz Jarmocewicz, Grzegorz Otwinowski
49. "GRANICA" - marzec 1996; Oldřich Jenka, Oldřich Jenka jr., Rudolf Nĕmeček, Pavel Rejtar
50. "MARZENIE" - kwiecień 1996; Bigou, Michel Brunier, Evelyne Coutas, Alain Herveou
51. "JA" - kwiecień 1997; Jakub Bąkowski, Andrzej Dąbrowski, Katarzyna Nowakowska, Daniel Rumiancew
52. "SEN" - kwiecień 1997; Monika Bronikowska, Marzena Hmielewicz, Marcin Pawlik, Magdalena Poprawska
53. "KONSTRUKCJA" - maj 1997; Bartosz Durczewski, Paweł Kucharski, Filip Zawada, Witold Zieliński
54. "CIEŃ" - maj 1997; Anna Czajkowska, Artur Frankowski, Halina Morcinek, Rafał Uniszewski
55. "FANTAZJA" - czerwiec 1997; Magda Dąbek, Iza Jaroszewska, Bartosz Makowski, EdytaTomczyk
56. "NOSTALGIA" - czerwiec 1997; Maria Dzierżyńska, Tomasz Gmerek, Ryszard Jański, Joanna Radziejewska
57. "METAMORFOZA" - czerwiec 1997; Michał Kiełczewski, Andrzej Lemiesz, Adriana Piątek, Bartosz Wojciechowski
58. "JA W GIERAŁTOWIE" - październik 1997; Justyna Cieślikowska, Bartosz Lipowski, Dorota Łakomska, Jędrzej Sierocki
59. "KONTEKST" - kwiecień 1998; Michał Kałużny, Monika Kuropatnicka, Arkadiusz Pietkun, Marcin Szymkowiak
60. "LUMINO" - czerwiec 1998; Małgorzata Borowska, Bogdan Grzeszczak, Mateusz Otręba, Urszula Tarasiewicz
61. "STRUMIEŃ" - lipiec 1998; Stanisław Jabłoński, Marcin Kryjom, Mirosław Rajkowski, Małgorzata Ratajczak
62. "KOLEKCJA" - październik 1998; Naoya Yoshikawa, Dagmara Błażejczyk, Magdalena Nowak, Sylwia Rakowska
63. "ANALOGIA" - listopad 1998; Artur Chrzanowski, Renata Kępczyńska, Alicja Kwiatkowska-Lipińska, Marlena Nijaka
64. "TOŻSAMOŚĆ" - listopad 1998; Martyna Jagieluk, Jerzy Skakun, Patrycja Orzechowska, Piotr Piotrowski
65. "INNE" - listopad 2000; Bernard Dytkowski, Artur Leończuk, Dominik Pabis, Marek Rapacki
66. "SKUPIENIE" - grudzień 2001; Grzegorz Gembara, Michał Jakubowicz, Jacek Kołodziejski, Sławomir Kruszelnicki
67. "NATURA" - marzec 2002; Piotr Adamski, Anna Kochler, Łukasz Pietrasik, Danuta Witkowska
68. "BLUES" - kwiecień 2002; Justyna Kochanowska, Andrzej Mercur, Maciej Mercur, Jarosław Michalak
69. "SZEŚCIAN" - wrzesień 2002; Pavel Bednář, Vitézslav Krejči, Pavel Rejtar, Josef Sokol,
70. "UCZESTNICTWO" - październik 2002; Jakub Kaniuka, Tomasz Madajczak, Piotr Majer, Katarzyna Salińska
71. "KAMIEŃ" - czerwiec 2003; Marek Hamera, Szymon Hamera, Anna Maass, Witold Szymański
72. "MOŻLIWOŚĆ" - lipiec 2003; Jean de Breyne, Alexej Konicek, Remigiusz Koniecko, Martina Kramer
73. "NAOCZNOŚĆ" - wrzesień 2003; Ilona Jarząbek, Wojciech Kamiński, Arkadiusz Piętak, Paweł Sokołowski
74. "OBRAZ W OBRAZIE" - wrzesień 2003; Agnieszka Grandowicz, Janusz Musiał, Kamila Rosińska, Tomasz Siuda
75. "FRAKTALE" - czerwiec 2004; Tomasz Anioł, Sebastian Huzarski, Mariusz Lis, Adam Zolik
76. "CHAOS" - czerwiec 2004; Karolina Bukowska, Jana Buszka-Anioł, Krzysztof Kania, Katarzyna Pawłowska
77. "KONSTRUOWANIE PRZESTRZENI" - czerwiec 2004; Alicja Bałachwiej, Tadeusz Jakimiszyn, Aleksandra Ponkało, Monika Szymendera
78. "PRZESTRZEŃ NIEMOŻLIWA" - czerwiec 2004; Bartłomiej Chomicz, Marzena Kęsik, Wawrzyniec Tomański, Michał Wojtkiewicz
79. "ZMIERZCH" - październik 2004; Grzegorz Cwaliński, Agnieszka Pagińska, Maciej Szajewski, Marta Zakrzewska
80. "SĄSIEDZTWO" - październik 2004; Waldemar Jama, Jerzy Lewczyński, Grzegorz Stachurski, Marzena Zawal
81. "KIERUNEK" - maj 2005; Jean-Marc Biry, Maria Gałązka, Jean-Louis Hess, Roman Unger
82. "O-BŁĘDNE PENETROWANIE" - sierpień 2005; Mona Filz, Anna Glinka, Agnieszka Kłos, Gisela Weimann
83. "ENERGIA" - październik 2005: Tereza Havlinková, Adéla Leinweberová, Petr Moško, Josef Moucha
84. "MGŁA" - październik 2005; Maciej Kusz, Karolina Mochnacz, Anna Panek-Kusz, Milena Zemsta
85. "GRA" - październik 2005; Ewa Bielańczyk, Łukasz Cypis Kamieński, Kamil Kochinke, Monika Krupa
86. "DLACZEGO JA?" - październik 2005; Tomasz Fedyszyn, Magdalena Niedbał, Julia Sielicka, Wojciech Sternak
87. "KOŁO" - październik 2006; Grzegorz Gorczyński, Jiřina Hankeova, Wolfgang Luh, Rolf Sachsse
88. "INNOŚĆ" - październik 2007; Rafał Malcharek, Agata Strychalska, Katarzyna Tur, Klaudia Wojciechowicz
89. "SYMULACJA" - październik 2008; Łukasz Haruń, Magdalena Owczarek, Diana Rönnberg, Wojciech Trepka
90. "MISTYFIKACJA" - październik 2008; Katarzyna Novak, Adam Pluciński, Maciej Ryter, Karolina Sadowska

All right reserved by Jerzy Olek | mapa strony