Fotografia-tekst:
1978 r. (fragment)

Fotografię pojmuję jako ciągły proces intelektualny – twórczy proces. Rozpatruję ją w kategoriach sztuki spekulatywnej, główny akcent kładąc na bodźce, jakie stanowi dla umysłu i wyobraźni, na plan dalszy przesuwając jej funkcję rejestratora faktu. Znaczy to, że obszar sztuki-fotografii uznaję za gałąź filozofii, traktując jej poszczególne dzieła jako jednostkowe doświadczenia i eksperymenty. (...) często „fotografie” są bardziej do czytania, niż oglądania. Jak „teksty” – właśnie do oglądania. Szczególnie wtedy, gdy prezentowane zapisy uległy daleko idącym przetworzeniom, ustawicznie dokonującym się, poprzez zabieg zmiany ich postaci, na drodze od nadawcy do odbiorcy.

Jerzy Olek, Fotografia-tekst, katalog, Mała Galeria, Warszawa, 2/3.1978 r.

All right reserved by Jerzy Olek | mapa strony