Świat objawiony nie jest realny?:
1988 r.

Czy subiektywnie rzeczywiste jest to, co bezpośrednio zobaczone, czy to, co sfotografowane?
Czy prawda zawarta w fotografii jest prawdą o przedstawianych rzeczach, czy tylko prawdą samej fotografii?

*
Gdzie jest granica między przedmiotem przedstawienia a przedstawieniem przedmiotu?; między rzeczą i jej obrazem?; między przeniesieniem istniejącego a powołaniem nowego do istnienia?
*
Czym jest fotografia – oknem czy lustrem?
  • odsłanianiem czy zasłanianiem świata?
  • odbiciem czy stworzeniem?
  • ujawnieniem czy objawieniem?
A może jest po prostu samą fotografią?
Fotografią kreowaną fotografią.

Jerzy Olek, Świat objawiony nie jest realny?, katalog, Galeria „Foto-Medium-Art”, 9.1988 r.

All right reserved by Jerzy Olek | mapa strony